Vårgårda pastorat - kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering från Sveriges Kristna Råd som syftar till att lyfta fram församlingar som aktivt jobbar med rättvis handel.

Kyrka för Fairtrade

Att vara en kyrka för Fairtrade innebär exempelvis handlar Fairtrademärkta varor i så stor utsträckning som möjligt till vår verksamhet. Allt te och kaffe är Fairtrade men även choklad, socker, bananer etc ska vara Fairtrade när utbudet finns i butiken.

Vi ska också verka för att fler i vårt samhälle får upp ögonen för hur viktigt det är med Fairtrade, detta genom att sprida information om rättvis handel. Mer om vad det innebär att vara en Kyrka För Fairtrade kan du läsa om här (http://www.kyrkaforfairtrade.org/ )

Varför är det så viktigt med rättvis handel?

En viktig del i det internationella arbetet är informationsspridning om och försäljning av Fairtrademärkta varor.

När du som konsument och vi som kyrka väljer Fairtrademärkta produkter bidrar vi till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.
Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

I Kyrkans Hus/Kungsgatan i Vårgårda säljer vi rättvisa varor till inköpspris. Smycken, inredningsartiklar, godis, sjalar och väskor samt hygienprodukter. Välkommen att handla då kyrkan är öppen.