Våra kyrkor

Här kan du läsa om våra femton kyrkobyggnader samt kyrkoruiner, kapell och församlingshem.

Här finns alla kyrkor församlingsvis


Källor:

Kyrkor i Skara stift, 2012, red. Johnny Hagberg
Beskrivning av Fullestad kyrka 1996, Fullestad församlings kyrkoråd
En kulturell rundvandring i Fullestad socken 1981, ett grupparbete inom studiefrämjandet
När sockna va´ kommun, Lena hembygdsförening 2011
Fullestad kyrka från medeltid till nutid, broschyr av Fullestad bygdegårdsförening och kyrkorådet i Lena församling i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 2013
Kyrkor i Nårunga pastorat - en kort beskrivning, Abraham Winka 1987
Gårdar och torp i Algutstorp socken, Irene Lennstand 2000