Dop - dop
Foto: BK

Dop

Genom dopet förs människor in i den kristna kyrkans gemenskap. Dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas.

Föräldrar kan anmäla sin önskan om att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i väntan på dop. Dopet kan också ske senare i livet, t.ex. i samband med konfirmation eller vuxen ålder. Även en vuxen person kan uttrycka sin vilja att tillhöra Svenska kyrkan utan att ännu vara döpt.

I Vårgårda pastorat har vi dop i eller i anslutning till söndagens gudstjänst. Dop kan även ske i separat dopgudstjänst vissa lördagar.

Vill du boka dop? Välj en av nedanstående tider, komplettera med personuppgifter och kontaktuppgifter så tar vi på pastorsexpeditionen kontakt med dig eller ring pastorsexpeditionen, 0322 737 00.

Dop
Foto: BK