Foto: Jonas Tobin/ IKON

Barngrupper i Kyrkans Hus / Centrumkyrkan

Just nu är all vår verksamhet inställd fram till och med 21 februari

Vuxen-barn (Fredax) Fredagar, 10.00-12.00. Vi träffas på lekplatsen vid Trädgårdsgatan. Kläder efter väder. Medtag eget fika. 

Torsdagsklubben Torsdagar, 14.00-15.50 (åk 1-3) Fullt! För reservplats, hör av dig till Anna Castor.
Barnkören Torsdagar, 16.00-16.30 (åk 1 - åk 6)

Onsdagsklubben Onsdagar, 14.00-15.50 (åk 4 - åk 6)
Körlek Onsdagar, 16.20-16.50 (4-6år) Fullt! För reservplats, hör av dig till Emma Jenderman.

Draget F-klass - åk 6 Fredagar 16.00

Höstterminen 2020 startar vecka 37.  Mer detaljerad info kommer när du har anmält dig.

Mer info om körerna hittar du här.

Anna Castor

Anna Castor

Svenska kyrkan i Vårgårda

Fritidsledare

Mer om Anna Castor

Kyrkans hus

Körer:

Emma Jenderman

Emma Jenderman

Svenska kyrkan i Vårgårda

Organist

Mer om Emma Jenderman

Algutstorp församling