Foto: Magnus Aronsson/IKON

Barn och ungdomskörer

i Vårgårda pastorat

KYRKANS HUS
Start 7 september

Körlek – för barn födda år 2017-2018
Vi övar onsdagar 16.15-16.45 i Kyrkans hus
Kör för de yngsta! Vi sjunger, dansar och leker med rytmer och musik.  
Kören är en bra introduktion till fortsatt körsång. 
Det finns möjlighet för föräldrarna att sitta och vänta men kören är tänkt enbart för barnen. 

Barnkören är en kör för barn i f-klass - åk 3. 
Vi övar onsdagar 17.00-17.30 i Kyrkans hus 
Vi sjunger härliga sånger, ibland med rörelser och dans. Samtidigt tränar vi på ett lekfullt sätt att hitta sångrösten. 

Juniorkören är en kör för barn i åk 4 - åk 6. 
Vi övar tisdagar 16.00-16.30 i Centrumkyrkan 
Gemensamt med Tisdagsöppet. Var med på tisdagsöppet eller kom bara och var med i kören, det väljer du. 
Vi sjunger härliga sånger, ibland med rörelser och dans. Samtidigt tränar vi på ett lekfullt sätt att hitta sångrösten. Vi provar även att sjunga i kanon och stämmor.


Ungdomskören är en kör för dig som går på högstadiet. Vi sjunger klassiska körsånger, härliga lovsånger och ibland lite annat också! Vi sjunger oftast i stämmor. 
Kontakta Emma för mer information

Anmälan till körerna i Kyrkans hus hittar du här.


LENA FÖRSAMLINGSHEM

Barnkören är tillfälligt pausad

Sing stars är en kör för bdig som är 13-15år.
Tisdagar 17.10-18.30

Anmälan till körerna i Lena församlingshem hittar du här.


ASKLANDA FÖRSAMLINGSHEM

Barnkören Stimmet är en kör för barn i åk 1-3. Vi övar onsdagar 13.45 - 14.30.

Barnkören Korallen är en kör för barn i åk 4-6.
Kören övar på onsdagar. Vi börjar med fika 14.30 - 15.00 och har
körövning 15.00 - 15.45

Anmälan till körerna i Asklanda församlingshem hittar du här.

Foto: Magnus Aronsson/IKON