Foto: Alex o Martin/IKON

Barngrupper i Asklanda församlingshem

Vuxen-barn Fredagar, kl 10.00-12.00. Fika till självkostnadspris.

Lilla klubben Onsdagar kl 12.45-14.15 (F-klass - åk 1)

Stora klubben Onsdagar,  kl 14.45-16.15 (åk 2-3)


Höstterminen 2022 startar vecka 36. Mer detaljerad info kommer när du anmält dig.

Mer info om  körerna hittar du här.

Till våra grupper har vi anmälan (gäller ej Vuxen-barn).
Vid frågor, kontakta oss. Se nedan! 

Anmälan till barngrupper i Asklanda församlingshem

anmälan för höstterminen 2022 och vårterminen 2023