Samtal med präst eller diakon

Visste du att du kan få kostnadsfritt samtalsstöd i kyrkan? Du behöver varken vara medlem eller ha en religiös övertygelse för att tala med en präst eller en diakon, och präster och diakoner har tystnadsplikt.

Med en diakon eller en präst kan du tala om sådant som du inte kan tala med någon annan om - om våld, otrygghet, oro, sorg, ohälsa, missbruk, ekonomiska problem eller kanske ensamhet. Men mötet med en diakon behöver inte nödvändigtvis handla om det som är svårt. De kan lika gärna bara vara ett andligt delande.  

Ring och boka en tid

Präster och diakoner finns tillgängliga dagtid i Vantörs församling, men du måste alltid ringa och boka en tid i förväg. Kolla i listan nedan så ser du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Vantörs församling.
På kvällar, nätter, helger och i semestertid kan du vända dig till jourhavande präst.

Det finns någon som lyssnar

Ett enskilt samtal med en präst eller diakon kallas för själavård. Det kan vara en trygghet att veta att det finns någon som är beredd att lyssna, som bryr sig och som tar dig på allvar. I församlingen finns möjlighet till olika typer av samtal, enskilt eller i grupp.

Familjerådgivning

Ibland finns även behovet av att vårda relationen till en annan närstående människa. Då kan kyrkans familjerådgivning vara ett alternativ. Du kan också få bikta dig hos en präst om du vill det.

Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt, vilket innebär att det du säger till en präst eller diakon i enskilt samtal stannar mellan er.

En präst kan du inte lösa från tystnadsplikten, eftersom den är absolut. Präster är den enda yrkesgruppen som har absolut tystnadsplikt. Du kan lösa en diakon från tystnadsplikten, om du medger att det du sagt till diakonen i enskilt samtal får lämnas ut.

Samtal med präst och diakon är kostnadsfria

Kyrklig verksamhet finansieras huvudsakligen av kyrkoavgiften, vilket innebär att vi kan erbjuda kostnadsfria eller subventionerade samtal för den enskilde. Enskilda samtal med präst eller diakon är alltid kostnadsfria.

 

Ring för att boka samtal

Tala med en präst eller en diakon i Vantörs församling: 08-556 572 00

Jourhavande präst, kvällar och helger: 112

Nedan ser du alla präster och diakoner i Vantörs kyrka och i Hagsätra kyrka. Kontakta gärna någon av dem direkt om du vill.