Foto: Magnus Aronson

Medlem i Svenska kyrkan

Tack vare dig som är medlem kan Svenska kyrkan i Vantör erbjuda gudstjänstgemenskap, mötesplatser för stora och små och arbeta för en värld där empati och medkänsla råder.

Medlem!  Tack för att du ...

... ger av ditt engagemang – nära och långt borta.
Som medlem i Svenska kyrkan är du med både i ett nära och ett globalt sammanhang, på hemmaplan och i en världsvid gemenskap. 

... bär Svenska kyrkan i Vantör
Största delen av din medlemsavgift går hit till Vantörs församling. Tack vare dig finns därför Svenska kyrkan med all sin verksamhet i Hagsätra, Rågsved, Högdalen, Bandhagen, Örby och Stureby. Att du och andra är med i Svenska kyrkan är en förutsättning för att vår kyrka ska fortsätta att finnas, både idag och i framtiden. Tillsammans verkar vi för en värld fylld av kärlek, tolerans, gemenskap och hopp!

Tack vare dig kan Svenska kyrkan i Vantör ...

... erbjuda hundratals gudstjänster varje år
• mässa • gudstjänst för stora och små • gudstjänst med söndagsmidddag 
•  andakt • samtal om gudstjänsten • ungdomsmässa

... bevara och vårda en stor kulturskatt - våra kyrkobyggnader
• alla är välkomna att besöka de svenska kyrkorummen, utan kostnad 

... ge tid för andlig fördjupning, eftertanke och själavård
• pilgrimsvandring • qigong • mindfulness i dans • stilla kvinnotimmar • retreat • temakvällar med samtal • öppen kyrka för enskild andakt, meditation och bön

... bjuda in till gemenskap för barn, unga, vuxna och äldre

• öppen förskola • öppet café • påsk- och julspel • kyrkans musikskola • knypplingskurs • lunchmusik • besöksverksamhet i hem • sjukhemskyrka • syföreningar • läger • bakgrupp • föredrag • babycafé • spädbarnsmassage • ungdomsgrupp • världsspråk på två ben: fotboll och musik • temakonfirmation - film & fotboll

... finnas för människor i livets avgörande stunder
• dop • konfirmation • vigsel • begravning

... verka för mångfald och stötta människor i kris och utsatthet
• diakoni • enskilda samtal• internationellt kvinnocafé • måltidsgrupper i hem • möten över religionsgränserna • internationellt arbete • fredagsmys • nationell krisberedskap

... erbjuda musik för alla åldrar
• körer för stora och små • konserter • musikcafé • musikandakt

 

Bli medlem eller gå ur Svenska kyrkan

Här kan du läsa om hur du gör för att bli medlem i Svenska kyrkan. Du får också veta hur du gör för att gå ur om du inte längre vill vara medlem.