Foto: Pixabay

Miljöfokus

Här kan du läsa om hur vi i Vännäs-Bjurholms pastorat arbetar med miljöfrågor, varför vi tycker det är viktigt och vad vi vill åstadkomma.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.  Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

Hösten 2018 inledde Vännäs-Bjurholms pastorat ett strukturerat miljöarbete. Vi har en arbetsgrupp som träffas regelbundet och arbetar fokuserat med miljöfrågorna. Nedan kommer en planering för arbetet och en beskrivning för hur arbetet fortskrider. På den här sidan kommer vi också att lägga upp tips som både fungerar på ett arbetsplats och vad vi kan göra som enskilda individer för att värna vårt hem, den fantastiska jorden. 

 

Allt hänger ihop!

Att arbeta med mijlöfrågor kan handla om allt. För det hänger ihop, hela skapelsen, kanske har du hört det förut - det är ett kretslopp. 

Miljögruppen - pastoratets lokala arbetsgrupp för miljöfrågor - är just nu inne i en intensiv tid av inventering. Vi inventerar allt från inköp och sophantering till drivmedel och energiförbrukning. Vi inventerar verksamheter och aktiviteter, gudstjänst, diakoni, undervisning och mission, begravningsverksamheten och kyrkogårdar, lokaler och utemiljöer. 

Varför inventera?
Vi inventerar för att skapa en bild av verkligheten, för att veta vad vi har gjort och vad vi behöver göra framöver. För varje område som vi inventerar skapas det sedan mål och delmål. Har du någon idé eller tanke på vad du skulle vilja att vi lägger extra miljöfokus på det närmaste året? Kontakta oss! 

 

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med Agenda 2030, FNs 17 nya hållbarhetsmål. 

https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030

Och här nedan kan du se en kort film om Svenska kyrkans miljöledningssystem.

Tre teologer samtalar om miljö och klimat.