Unga ledare

Har du konfirmerats, och saknar vår gemenskap och allt vi gör tillsammans, då kan du bli ung ledare! Du får delta i ledarutbildningar och möjlighet att följa med på konfirmandläger m.m.

Vi erbjuder dig att bli ung ledare efter konfirmandtiden. Där får du ta ett eget ansvar för dig själv men också för andra.

Du får åka på utbildningar och resor, resorna är ett sätt att växa i tro och andlighet samtidigt som du vandrar tillsammans med oss. Vi tänker att du är med så mycket du kan och orkar. Alla kan inte göra allt men alla kan göra lite och tillsammans hjälps vi åt och det brukar bli jättebra.

För att åka med på utbildning och resor så har du bestämt dig för att ta ett extra ansvar och har viljan att vara kyrka. Man kan alltså inte bara följa med på utbildning och resor när man känner för det. 

Unga ledarna har ett särskilt program!

Unga ledare som går på Vammarskolan träffas i samband med konfirmanderna på torsdagar ojämna veckor 15:30-18:30. Därefter träffas vi i församlingshemmet med de äldre ledarna som sammanstrålat med oss andra. På så vis träffas alla ledare yngre och äldre vid mässan och i församlingshemmet efteråt för att äta en bit och utvärdera och planera. Alla ledarna är med på läger.

 Vi träffas

- och har kul!

- på torsdagar ojämna veckor och i mässan.

- pilgrimsresor.

- utbildningar både på hemma plan och i stiftets regi.

- lovaktiviteter.

- i samband med församlingens gudstjänster och mässor.

Kontakt:

Ingela Jansson, församlingspedagog
0123-102 13, 073-0619733, ingela.jansson@svenskakyrkan.se

Jacob Sernheim, präst
0121-30772, 070-4931926, jacob.sernheim@svenskakyrkan.se 

Casper Kullberg, projektanställd ledare
0121-30776, 073-0637880, casper.kullberg@svenskakyrkan.se