Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval i september

Din röst räknas-gör den hörd! Här kan du också hitta valresultatet när det är räknat och klart.

Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkans alla församlingar. Vi ska välja dem som ska ha ansvar för Svenska kyrkan på lokal nivå, (kyrkofullmäktige) stiftsnivå (stiftsfullmäktige) och på nationell nivå (kyrkomöte). Röstberättigade är alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16år. Du har fått eller kommer att få ett röstkort som talar om var och när du kan rösta. Tider och platser finns också här nedan. Kan du inte rösta just den 19 sept. finns det möjligheter att förtidsrösta.

Vill du veta mer om kyrkovalet gå till https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Följ länken nedan för att se valresultatet.

https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=3&ValomradeId=12951&ValtypId=7

Vallokaler med öppettider på valdagen den 19/9

Valdemarsviks församlingshem: 09:00-11.00 samt 16:00-20:00

Ringarums församlingshem: 09:00-11:00 samt 16:00-20:00

Röstningslokaler den 19/9

Gryts församlingshem: 13:00-15:00

Gusums församlingshem: 17:00-19:00

Östra Eds församlingshem: 13:00-15:00

Tryserums friskola: 17:00-19:00

 

Förtidsröstning:

Valdemarsviks församlingshem                                      
6/9 13:00-15:00                                                                    
7/9 10:00-12:00                                                                    
8/9 13:00-15:00                                                                    
9/9 10:00-12:00 och 17:00-20:00                                 
10/9 13:00-15:00                                                                   
11/9 10:00-12:00                                                                 
13/9 10:00-12:00 och 17:00-20:00
14/9 13:00-15:00
15/9 10:00-12:00
16/9 13:00-15:00
17/9 10:00-12:00
18/9 10:00-12:00                

 Ringarums församlingshem
7/9 17:00-19:00
8/9 09:00-11:00
9/9 14:00-16:00
14/9 09:00-11:00
15/9 14:00-16:00
16/9 17:00-19:00