Vigsel

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammade eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den." Höga visan 8:6-7

Alla är välkomna att gifta sig i Svenska kyrkan, men som regel behöver en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Om du är osäker på om du är medlem eller önskar bli medlem kan du kontakta din församling/ditt pastorat.

ni kan välja kyrka eller annan plats

Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på vilken plats, ni vill gifta er? Valbo-Hedesunda pastorat har fyra kyrkor: Valbo kyrka, Forsbacka kyrka, Hedesunda kyrka, Ansgariikyrkan (Hedesunda) samt kapellet i Forsbacka.

Pastoratets präster följer även med till andra platser, till exempel paviljongen i Mackmyra brukspark. Man bör då tänka på att musiker följer inte med per automatik om vigseln sker på annan plats än i en kyrka.

tider

Vi erbjuder vigseltider på lördagar, kl. 13.00, kl. 15.00 & kl. 17.00.

Men vigseln kan även ske på andra dagar, vi behöver då ha mer tid på oss för att planera detta.

intyg om hindersprövning 

Före vigseln måste man beställa ett intyg om hindersprövningen från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Intyget skall ges till prästen.

kostnad

Att gifta sig i Svenska kyrkan är kostnadsfritt om en av er är medlem i Svenska kyrkan.

vigselsamtal

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen där ni under samtalet planerar hur er vigselgudstjänst ska bli, vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem ska göra vad och när?  

Samtalet kan ni ha i kyrkan, då går ni även igenom ceremonin på plats för att ni ska känna er bekväm under vigseln.

kyrklig välsignelse

Om ni redar har vigts borgerligt eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan ni få en kyrklig välsignelse över ett redan ingått äktenskap. Ceremonin är väldigt likt en vigselgudstjänst och kan göras festligt inför släkt och vänner. Den kan också hållas endast med paret och prästen.

Eftersom vigseln har redan skett behövs inget intyg om hindersprövning inför en kyrklig välsignelse.

vill ni gifta er utomlands?

Det går bra att gifta sig utomlands eller få kyrklig välsignelse i utlandet. Vänd er till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Ni behöver dock en vigsel-/välsignelseblankett från er hemförsamling. Kontakta oss innan er resa så ordnar vi en sådan åt er.

musik

Många par sätter sin egen prägel på vigseln genom att välja psalmer och musik. Tillsammans med präst och musiker kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av vigseln.

 

 

för mer information och bokning av vigsel

Kontakta församlingsexpeditionen på tel. 026-19 73 19 eller via e-post.

Se våra öppettider här.

Välkommen att boka tid för vigsel i Valbo-Hedesunda pastorat!