Biskopsvisitation i Vadstena och Dal 2023

Visitationsvecka i Vadstena och Dal

6-12 februari genomförde biskop Marika Markovits sin första visitation i Linköpings stift. Se bildspelet nedan och läs en kort text om visitationsdagarna.

”Jag vill tacka för allt jag lärt mig under de här dagarna. Eftersom det är första gången jag genomför en visitation kommer jag att bära med mig den länge i mitt minne.”

Så inledde biskop Marika Markovits sitt visitationstal efter högmässan i Vadstena klosterkyrka söndag den 12 februari.

Under tre dagar hann hon möta mängder med människor som bor och verkar i det lilla pastoratet på slätten. Förutom de mer förväntade, anställda och förtroendevalda, slöt allt från kommunpolitiker till nunnor upp för att ge en bild av livet och kyrkan.

Varje visitationsdag inleddes med pilgrimsmässa i Vadstena klosterkyrka. På måndag förmiddag hölls ett möte på klostermuseet dit bland andra kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören var inbjudna. Det blev ett samtal som öppnade för ännu fler kontaktvägar än de som redan finns, en inarbetad sådan är samarbetet mellan kyrkan och skolan. På kvällen kom ett hundratal människor till församlingshemmet i Vadstena där ungdomar bjöd på  pizza från utomhusugnen.

Dag 2 på visitationen var vikt åt de sex kyrkorna i Dals församling. Det blev som en liten turné, under namnet ”Bön i kyrkor där människor har bett i 900 år”. Varje besök inleddes med att församlingens präst Lars Lingius reflekterade över någon av delarna i Fader vår. En Taizésång sjöngs och en textil eller annan inventarie visades. I Örberga fanns också tid till en kort guidning, både av kyrkan och det intilliggande stenmuseet, innan Örberga kyrkliga arbetskrets och och sockengårdsföreningen bjöd på kaffe och smörgås.

Dagen avslutades i Borghamns bygdegård. Alla i bygden var inbjudna och de som kom representerade det lokala näringslivet, föreningslivet och - förstås - församlingsrådet i Dal. Biskopens valspråk, ”Fatta mod, ge världen liv” var tema för kvällen och många kände sig stärkta efter mötet med varandra. Eller för att använda ord från visitationstalet: ”Under kvällen hände något i samtalet, ett tillsammans och ett hopp.”

Dag 3 var vikt åt möten med olika personalgrupper liksom med kyrkorådet. Av visitationstalet att döma görs ett i huvudsak gott jobb i pastoratet. 

"Det jag har sett här, det har gett mig hopp, inför framtiden, för Svenska kyrkan", sa biskop Marika.

Text: Katarina Sandström Blyme

Visitationsminne med visitationstal (pdf) 16 Mb

Söndagens högmässa i Vadstena klosterkyrka sänds alltid direkt, på pastoratets Facebooksida. Se visitationshögmässan och biskop Marika Markovits visitationstal nedan.

Biskop Marika

Marika Markovits är Linköpings stifts 65:e biskop. Hon vigdes till Linköpings stifts biskop i Uppsala domkyrka söndag den 15 januari 2023. Lördag den 21 januari togs hon emot i Linköpings domkyrka.