Stengång in genom kyrkmur mot vit kyrka.
Foto: Anette Hansson

Våra församlingskyrkor

Våra kyrkor är ett kulturarv. Kyrkomiljöerna - kyrkorum och kyrkogårdar bär människors berättelser under 1000 år.

S:ta Maria kyrkan i Vä

Vä - S:ta Maria kyrkan

Mariakyrkan "en kunglig patronatskyrka" från 1100-talet

Kyrkogård och kyrka på sommaren.

Skepparslövs kyrka

Kyrkan stod färdig 1843 efter ritningarna av den kände arkitekten F W Scholander.

Köpinge kyrka med gröna träd i bakgrunden och svarta moln på himmelen.

Köpinge kyrka

Köpinge - en by som en gång i tiden livnärde sig på köpskap och handel utmed Vramsån.

Träne kyrka

Träne kyrka

Kyrkan på höjden, som en gång i tiden vägledde de sjöfarande

Djurröd kyrka

Djurröds kyrka

En kyrka vars upphovsman var en rik och mäktig man från orten.

Människans växande intresse för tro, kultur och historia gör att våra kyrkor är ett intressant turistmål.

Varje år besöks våra kyrkor av  stora grupper, som söker sig till just de religösa, historiska och kulturella platserna.

Där finns en atmosfär som andas  stillhet, frid och ro, en atmosfär som känns som tiden stått still, där generationer efter generationer har kommit och gått, men ändå så oförändrat.
Välkommen att besöka våra kyrkor.

För närmare information om öppettider var vänlig kontakta vaktmästare för respektive kyrka.Telefonnummer finns även på personalsidan.

Kyrkogård försommar med grönt gräs, skira björkar och gravstenar.

Våra kyrkovaktmästare

Vä-Skepparslövs pastorat