Yngre kvinna håller armen om äldre kvinna.
Foto: Ikon

Ideellt arbete

I Svenska kyrkan behövs frivilliga insatser. Du kan göra skillnad för andra människor och dig själv.

Du behövs!

Längtar du efter gemenskap och få dela med dig av dina kunskaper? Vad är du bra på? Kan du tänka dig att ge lite tid och engagemang till att arbeta ideellt? Just du och din erfarenhet kan göra skillnad för en annan människa. Har du en idé om vad du kan göra, kontakta oss. Här nedan finns några förslag på uppgifter.

Det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, koka soppa till sopplunchen, baka till våra olika träffar, bli ung konfirmandledare eller sjunga i kören mm. Låt dig inte begränsas, alla ideella uppdrag är lika viktiga. Du behövs i din församling. Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller diakoniassistent Carina Yngvesson
tel. 044-24 64 32 eller e-post: carina.yngvesson@svenskakyrkan.se

Foto: Ulrika Södrén IKON