Vanliga frågor och svar för kyrkomusiker

Här hittar du svar på några vanliga frågor om de gällande examinationsformerna. Om du inte hittar svar här är du välkommen att kontakta oss.

Jag har fullgjort alla moment som krävs för att få Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Hur gör jag för att få ut ett examensbevis?
Den som fullgör den pastoralteologiska utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller vid folkhögskola får i normalfallet ut examensbevis för Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen i samband med att de pastoralteologiska studierna avslutats. Om så inte skulle vara fallet - exempelvis för att du inte varit helt klar med någon del av din musikaliska fackutbildning - måste du själv ansöka om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen hos kyrkostyrelsen. Det gör du så här:

 1. Ladda ned formuläret för ansökan om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen här på sidan. Fyll i och spara i pdf-format.
 2. Samla dokument som styrker den utbildning du vill åberopa och skanna dessa i pdf-format.
 3. Mejla din ansökan och dokument till kyrkokansliet.valideringsansokan@svenskakyrkan.se.
 4. Din ansökan behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om det står klart att samtliga utbildningsmoment är fullgjorda utfärdas ett examensbevis för Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som skickas till din folkbokföringsadress. Obeservera att handläggningstiden kan vara lång.

Måste jag ha ett valideringsintyg för min äldre kyrkomusikerexamen när jag söker tjänst?
Nej, anställande församlingar och pastorat kan själva pröva din behörighet genom att kontrollera om din äldre examen finns med i valideringstabellen i valideringsordningen om de har, eller anlitar, sakkunskap för att bedöma äldre examenshandlingar.

Eftersom det underlättar för den anställande församlingen eller pastoratet om alla sökande har tydliga ansökningshandlingar är det dock tänkbart att det blir vanligare med tiden att valideringsintyg efterfrågas.

Hur gör jag för att få ett valideringsintyg som utvisar att min äldre svenska kyrkomusikerexamen finns upptagen i valideringsordningen?
Från och med den 1 juni 2018 gör du så här:

 1. Se efter i tabellen i valideringsordningen om din examen finns med.
 2. Ladda ned formuläret för begäran om valideringsintyg. Fyll i och spara som pdf.
 3. Samla de dokument som styrker din examen och skanna dem i pdf-format (din lokala skrivare kan göra det).
 4. Mejla begäran och examensdokument till kyrkokansliet.valideringsansokan@svenskakyrkan.se.
 5. Din begäran behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsintitut. Om din utbildning finns upptagen i valideringsordningen skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker din behörighet. Intyget skickas alltid till din folkbokföringsadress. Observera att handläggningstiden kan vara lång.
 6. Valideringsintyget kan du använda när du söker en tjänst för att underlätta för den anställande församlingen eller pastoratet.


Jag har efter fullgjord utbildning fått ett examensbevis för Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Behöver jag ändå skaffa ett valideringsintyg?

Nej.

Jag har en examen som inte finns med i valideringsordningen eller från ett annat land än Sverige. Hur gör jag för att få den validerad?
Du har då rätt att ansöka om validering och att få din utbildning prövad av kyrkostyrelsen utifrån vissa grunder (se under rubriken ”Validering efter ansökan”). Du måste då ange vilken nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som du menar att din utbildning motsvarar och bifoga handlingar som styrker din utbildning.

För att en utländsk utbildning ska kunna prövas i relation till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen måste du först även skaffa ett utlåtande från Universitets - och högskolerådet (UHR) som visar den aktuella examens motsvarighet i det svenska utbildningssystemet. Detta utlåtande bör bifogas ansökan om valdering.
När du har fått ett sådant utlåtande från UHR kan du ansöka om validering på samma sätt som med en äldre svensk kyrkomusikerexamen:

 1. Ladda ned formuläret för ansökan om validering. Fyll i och spara som pdf.
 2. Samla dokument som styrker den utbildning och yrkeserfarenhet som du vill åberopa och skanna in dessa i pdf-format.
 3. När du ska styrka yrkeserfarenhet gör du det med ett eller flera tjänstgöringsintyg som visar:
  *typ av tjänst
  *arbetsgivare
  *tjänstens omfattning
  *tjänstgöringens start- och slutdatum
 4. Dessa tjänstgöringsintyg behöver omfatta sammanlagt minst fem år.
  Mejla ansökan, dokument och i förekommande fall också utlåtande från UHR till kyrkokansliet.valideringsansokan@svenskakyrkan.se.
  Din ansökan behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om din utbildning bedöms motsvara Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på någon nivå skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker din behörighet. Intyget skickas alltid till din folkbokföringsadress. Observera att handläggningstiden för valideringen kan vara lång.
  Valideringsintyget kan du använda när du söker en tjänst för att underlätta för den anställande församlingen eller pastoratet.

Valideringen kan ta lång tid.