Ansökningsformulär

Så här fyller du i din ansökan i ansökningsportalen

Personuppgifter och stift
Fyll i dina personuppgifter. OBS! Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Du måste längst ned på ansökningssidan godkänna att vi hanterar dina personuppgifter. 

Kurser innevarande termin
Här anger du vilka kurser du läser innevarande termin.

Studiefinansiering
Om du har slut eller kommer att få slut på studiemedel från CSN under finns möjlighet till utbildningsstipendium. Läs mer här om hur du söker detta.

Studieintyg och andra intyg 
Efter att du fyllt i de olika uppgiftsfälten laddar du upp de olika dokument som efterfrågas vid de olika uppladdningsalternativen. Är du inte helt färdig med din utbildning vid ansökningstillfället eller inte ännu har fått nödvändiga dokument från stiftet kan du komplettera med dessa vid senare tillfälle (se nedan om komplettering).  

 För att en kurs i ditt nationella studieintyg ska räknas behöver den vara slutrapporterad. 

Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. 

Foto 
Ladda upp ett foto på ditt ansikte. Det underlättar för lärare och personal att snabbare lära sig ditt namn. 

Examensbevis 
Är du klar med din fackutbildning och redan har erhållit ett examensbevis från högskola/universitet, laddar du upp detta tillsammans med ansökan. Du ansöker själv om examensbevis vid högskola/universitet. Tänk på att tiden för att få ut examensbevis varierar. För att du ska kunna få ett utbildningsbevis från Svenska kyrkans utbildningsinstitut behöver ha kompletterat din ansökan med ditt examensbevis vid start av termin 2. 


Kost och övriga behov
Fyll t.ex. i om du har någon allergi eller någon funktionsvariation som vi behöver ta hänsyn till.

Skicka ansöka​​n 
Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". Du får därefter direkt ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan är mottagen. Observera att post som skickas från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten.

Ansökan behandlas 
Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. Det finns max 20 studieplatser per ort. Din ansökning anses fullständig när alla dokument och intyg som efterfrågas är inlämnade. Fullständiga ansökningar prioriteras. 
Om programmet får färre än 8 behöriga sökande kommer det inte att starta upp.

Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till. 

Komplettera 
Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera din ansökan får du information om detta via e-post. Du kompletterar din ansökan via följande länk: https://skui.workbuster.com/min-profil.
Meddela utbildningsinstitutet i meddelandefunktionen på ansökningsportalen om detta kommer att gälla dig samt om vilka villkor som gäller.

Antagning
När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v 49 oavsett om du är antagen eller inte. Du tackar ja eller nej till din antagning genom att svara på det mejl du får som innehåller antagningsbeskedet.


Observera! Tänk på att meddelanden från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten. Om datum för antagningsbeskedet har passerat och du ännu inte har fått någon information rekommenderar vi att du kollar din skräppost.