Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Dopet

Att bli förälder är en stor upplevelse, men också ett stort ansvar. Det är viktigt att barnet får växa upp i trygghet och gemenskap med andra. I dopet visar vi vår omtanke genom att lägga barnet i Guds händer. I och med dopet får barnet ta del av det stora som Jesus visat oss; trygghet, förlåtelse, mening med livet och hjälp att växa i kristen tro.

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

HUR VILL NI HA DOPDAGEN? 
När ni ska planera för dopet är det bra att börja med att fundera över hur ni vill att dopdagen ska se ut. Frågor som kan vara bra att fundera på är:

- När och i vilken kyrka ska dopet äga rum? I Uppvidinge har vi flera kyrkor och vi försöker alltid hitta bra tider som passar just för er. 
- Vill ni att ert barn ska ha faddrar? 
- Vilka ska ni bjuda? 
- Vill ni be någon av gästerna att läsa något i kyrkan och ska ni fortsätta att fira efter gudstjänsten? 

VÄLJ DATUM OCH BOKA IN
När ni börjat få en bild över era önskemål är det dags att välja datum, ha ett datum i reserv om kyrkan eller prästen redan är bokad. Kontakta sedan Pastorsexpeditionen på 0474-10000 eller uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se för bokning. Tänk på att vara ute i god tid!

Fråga tilltänkta faddrar och skicka ut inbjudningar om ni ska ha gäster. 

PRATA MED PRÄSTEN OM UTFORMNINGEN
Vanligen träffar man prästen en gång före dopet för att gå igenom hur dopgudstjänsten fungerar och vilka sånger och psalmer som ska vara med. Har ni speciella önskemål kring dopet hinner ni tala om detta när ni träffar prästern. 

DOPKLÄDER
Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till var och en. Man måste inte ha några särskilda kläder men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Det vita symboliserar renheten och storleken på dopklänningen att barnet kan växa i tro. 

LÅNA DOPKLÄNNING AV FÖRSAMLINGEN
I många församlingar kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop. Är ni intresserade av att låna dopklänning kan ni meddela detta i samband med bokning eller till prästen som ska döpa ert barn.

VÄLJA SÅNGER
Ni får själva vara med och välja doppsalmer och dopmusik. Prästen och kantorn hjälper er gärna med detta! Ta upp eventuella önskemål i samtalet med prästen. 

Här har vi samlat tips på doppsalmer! 

Psalmer

Måne och sol SvPs 21
Guds källa har vatten tillfyllest SvPs 236                                                                    
Gud har en famn SvPs 381
Med vår glädje över livets under SvPs 383
Ett liv ur dina händer SvPs 384
Upp ur vilda, djupa vatten SvPs 386
Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn SvPs 606
Jag är hos dig min Gud SvPs 607                                                                                     
Lilla liv, nu är du här SvPs 901                                                                                        Sov du lilla, sov du gott SvPs928

Du kan hitta text till psalmerna och i vissa fall även lyssna till dem på http://www.svps1986.blogspot.com

VILL NI HA EN DOPFEST?
Dopet i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. 

DOPFEST I FÖRSAMLINGSHEMMET
Om ni behöver en lokal att vara i kan låna församlingshemmet. Detta är kostnadsfritt i samband med dop i våra kyrkor.

ATT TÄNKA PÅ...
Be släkt och vänner om hjälp! Kanske kan någon baka tårta, duka eller koka kaffe?
Fotografering? Boka in en fotograf eller be en släkting fotografera.

 

För information och bokning ta kontakt med vår expedition: 
Telefon 0474-100 00

Dopet är en fest i guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.