Meny

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Dopet

Att bli förälder är en stor upplevelse, men också ett stort ansvar. Det är viktigt att barnet får växa upp i trygghet och gemenskap med andra. I dopet visar vi vår omtanke genom att lägga barnet i Guds händer. I och med dopet får barnet ta del av det stora som Jesus visat oss; trygghet, förlåtelse, mening med livet och hjälp att växa i kristen tro.

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

För information och bokning ta kontakt med vår pastoratsexpedition: 
Telefon 0474-100 00

Bokning av Granhults kyrka:  

tel: 070-2435948

Dopet är en fest i guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.