Visitationstal Hofors 2021-06-20

Visitationstal av kontraktsprost Jan-Anders Jansson

Visitationstal Hofors 2021-06-20

Inledning
Visitation sker vart fjärde år. Den här gången är det kontraktsprostvisitation. Men den förra visitation, 2017, var en biskopsvisitation med biskop Ragnar Persenius. Visit är ett besök då vi hjälps åt att hitta vägar för framtiden. Om ni väntar er ett ”pekfinger” kommer jag att göra er besvikna. Det är mycket som fungerar bra i Hofors

Visitationen har förberetts av ett förbesök från stiftskansliet med notarie Anders Hedman och Mats Lagergren och en förvaltningsvisitation –av Ninni Eketrä, Sofia Kalldin, Anders Hedman.

Program
I tisdags började visitationen med mässa i Hofors kyrka och därefter ett samtal med personalen. På samma förmiddag genomfördes ett möte om kyrkorummet, gudstjänstliv och kyrkan i samhället. Det är bra att ni har haft livesända gudstjänster under pandemin och inte enbart förinspelade gudstjänster. Det känns mer på riktigt även om det kan medföra lite sämre kvalitet gällande tekniken. Under eftermiddagen hade vi ett spännande samtal om att vara barn och ungdom i Hofors. Där medverkande bland andra Entré ungdom som arbetar med fritids- och kulturverksamhet. Innan middag träffade jag kyrkorådet och talade om framtidens möjligheter och utmaningar och dagen avslutades med en församlingskväll på temat – Visioner för framtiden. De förslag som framfördes finns nedtecknade i protokollet.

Onsdagen började med morgonbön och sedan en guidning på kyrkogården. Vi lärde oss mycket av Anita Drugge. Några av oss genomförde en genomgång av kyrkliga inventarier. Dagen avslutade med ett öppet möte på torget vid ICA. Två gäster deltog och samtalade om goda krafter i Hofors.

Några reflektioner
Hofors församling har ett väl sammanhållet arbetslag och engagerade förtroendevalda. Kyrkoherden leder allt arbete genom att lyssna, visionera, planera och budgetera. Församlingen har en god ekonomi. Det finns en god delegation till kyrkoherden och jag vill påminna om att kyrkoherden i sin tur kan delegera ansvar. Kyrkoherden kan inte göra allt.

Gudstjänst
Ni har firat gudstjänst digitalt under pandemin och sänt era gudstjänster live och nu ska ni övergå till ”live” gudstjänster på riktigt. Här finns en tradition av musik och musiken i gudstjänsten viktig. Förutom de körer som redan finns planeras det för ett samarbete med stålverket där deras medarbetare kan sjunga i ”Brukskören” som en del av deras friskvärdsprogram. Tänk att få komma på gudstjänst om ett år och lyssna på brukskören. Lycka till med det arbetet!

Jag vill uppmana er att kommunicera dop i alla sammanhang. Många har ställt in sina dop under pandemin och nu måste alla hjälpas åt att påminna om dopet som en möjlighet att bli delaktig i något större, en inbjudan till liv och liv i överflöd. Det är roligt att se att ni har skapat ett barnens altarskåp och att ni har ställt det framme i kyrkan och inte på någon undanskymd plats. Det visar på att barnen har en naturlig och viktig plats i gudstjänsten. Kom ihåg att personligen bjuda in människor till gudstjänst. Den som får en inbjudan eller en förfrågan får också en anledning att komma till gudstjänst. Efter pandemin kan det krävas en arbetsinsats av alla medarbetare och förtroendevalda att ringa de gamla kyrkobesökarna och hälsa dem välkomna.

Hofors kyrka är ett mycket fint kyrkorum som lämpar sig mycket bra för begravnings-gudstjänster. Här finns även en stor och en liten församlingssal där det går utmärkt att hålla minnesstund. Bjud in era församlingsbor att använda församlingssal och uppmuntra dem att använda kyrkan. Då kan de också ta del av era utställningar. Och när vi talar om begravning så kan ni också fundera över om ni borde inrätta en askgravlund.

Inventarieförteckning
Det råder en god ordning över inventarier. Ni behöver dock ordna så att SACER blir uppdaterat med den gamla inventarieförteckningen. Fint med utställningen av de gamla textilierna i kyrkan. Fortsätt med det.

Mission
Under pandemin har ni kommit på en del nya saker för att nå ut till människor. Ni har startat en podd som heter ”Ett ljus i mörkret” och ni har varit ute på bruket och mött människor. Kyrkan behöver alltid tala tro och vittna om hoppet. Här är vänskapens dimension viktig. Vänskap och goda relationer är det som öppnar dörrar till djupare samtal och livgivande samtal. I vänskapen kan man mötas i de djupare frågorna.

Jag tycker om kyrkoherdens vision om kyrkan som folkens hus där alla kan mötas och ”där ingen passar in”. Vi har en gemensam vän i Kristus. Hos Kristus får alla plats och ingen behöver ”passa in”. Det finns något viktigt och tänkvärd i detta.

Undervisning
Under de senaste åren har ni gjort en stor satsning på barn. Roligt att se att det fungerar. Det finns många olika grupper för barn. Sedan måste ni göra det som många andra kämpar med - se över hur ni arbetar vidare med konfirmander och ungdomar. I min klass var det en enda elev som inte konfirmerade sig. Idag är det nästan tvärtom. Kanske kan ni samverka med andra aktörer, som till exempel Entré ungdom. Låt fantasin flöda när ni söker samarbeten. Det är många aktörer som vill ge ungdomar en god upplevelse och en god uppväxt. De konfirmander som deltar i konfirmation är oftast otroligt positiva över konfirmationstiden.

Musiken är viktig som ett led i arbetet att satsa på barn och unga. Det är mycket glädjande att skolan frågar församlingen om ni kan musicera med barn i åk 5-7. Fantastiskt att ni har de kontakterna. Ta vara på dem!

Det behöver finnas plattformar för vuxnas undervisning. Tala tro när tillfälle ges. Ibland sker det viktigaste samtalet spontant. Men planera också för ett mer strategiskt arbete med vuxna.

Diakoni
Församlingens arbete präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Ni har ett arbete med akut diakoni som kan ge tillfälligt ekonomiskt bistånd. Ni har en intressant lösning med tre vaktmästartjänster som alla har 33% diakoni i sin arbetsbeskrivning. Det medför att fler bär det diakonala uppdraget. Sedan har jag förstått att ni behöver värva fler frivilliga medarbetare. Det är oerhört viktigt för att det diakonala arbetet ska fungera.

Sammanfattning
Församlingen behöver arbeta med församlingsinstruktionen. Låt det bli ett levande dokument som hjälper er framåt. När ni utformar verksamhetsplanen för kommande år föreslår jag att ni reflekterar ordentligt över: vad skall vara kvar från det vi gjort under pandemin, vad nytt har vi lärt under pandemin?

Ta vara på visionerna från församlingskvällen. Samverka med alla goda krafter för ett gott liv för alla i Hofors och vittna om hoppet och ljuset i Jesus Kristus. Till sist vill jag avsluta med orden från Joh 15: Ni har inte utvalt mig (säger Jesus), utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består.

Ordet är fritt:

Liisa Pirinen Johansson: Tack för att ni kom. Jag tror att vi har blivit inspirerade. Fint att få mötas och samtala nu när pandemin lättar.

Anita Drugge: Jag har inte haft en tanke på framtiden de senaste 15 månaderna. Det har bara varit fokus på pandemin. Men tack vare visitationen har vi börjat tänka framtid.

Ninni Paavola: Varför har ni inte nämnt det finskspråkiga arbetet? Var har det tagit vägen?

Liisa Pirinen Johansson: Vi räknar med att ta upp det efter pandemin. Det ligger i planeringen inför hösten. Den finska kyrkokören kommer vi att ta upp bara det finns körsångare till den.

Ladda ner talet som pdf-fil.