Vikingaleden

Världens första pilgrimsled på vatten St Olavs Waterway, 120 mil lång sjö- och vandringsled från Åbo – Åland – Grisslehamn – Uppland – Trondheim, öppnade den 24 maj 2019.

För Upplands del innebär det att en ny led har etablerats mellan Grisslehamn och Älvkarleby, Vikingaleden. I Sverige invigdes Vikingaleden 7 juni 2019 av biskop Karin i Grisslehamn och 10 juni i Harg.

Leden går på många småvägar och stigar från Grisslehamn och vidare västerut genom Hallstavik och norrut mot Hargshamn för att sedan knytas ihop med Upplandsleden utanför Gimo.

Vikingaleden

Etapp 1 på Vikingaleden startar i Grisslehamn och går på små vägar som leder er genom Roslagen och Uppland.

Pilgrimsvandring

Vikingaleden – alla etapper

Leden består av 12 etapper från Grisslehamn till Älvkarleby. Hos visitroslagen hittar du alla information om varje etapp.