Uppsala stifts servicebyrå

Servicebyråns uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till församlingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön.