Uppdrag och bakgrund

Karin Johannesson föddes 1970 i Filipstad. Mellan 1989 och 2010 var Karin prästkandidat för Karlstads stift.  Utöver sitt uppdrag som biskop så sitter Karin i olika nämnder, utskott och styrelser.

Aktuella uppdrag 

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen 3 mars 2019. Biskopen har i sin roll uppdrag i olika sammanhang: 

 

 

Bakgrund

Karin Johannesson föddes 1970 i Filipstad. Mellan 1989 och 2010 var Karin prästkandidat för Karlstads stift. 

I juni 2010 blev Karin präst för Karlstads stift och tjänstgjorde först som pastorsadjunkt i Hagfors-Gustav Adolfs församling, Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift. Mellan 2013 och 2016 arbetade Karin som komminister i Övre Älvdals församling.

Urval av tidigare tjänster och uppdrag
1990-2003 Veniat i Karlstads stift.
1994 Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet.
1996 Filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

1995 Antogs till forskarutbildningen i religionsfilosofi.
1998-1999 Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga på stiftskansliet i Karlstad.
2002 Disputerade på en avhandling om förhållandet mellan vårt språk och Guds verklighet, vilket gav henne en teologie doktorsexamen vid Uppsala universitet samma år.
2002 Doktorandtjänst vid Teologiska institutionen i Uppsala.
2002 Vikarierande (teologisk) biskopssekreterare vid stiftskansliet i Karlstad. 
2003 - nutid Lektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala.
2004 och 2006 Projektledare vid stiftskansliet i Karlstad. Projektet handlade om att initiera och underhålla en teologisk reflektionsprocess inför präst- och diakonmötet 2006.
2015 Antagen som docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
2016-2019 Uppdrag att vara studierektor med pedagogisk inriktning på 50 % vid teologiska institutionen i Uppsala.

Karin har föreläst regelbundet i olika kyrkliga sammanhang (på församlingsnivå, kontraktsnivå, stiftsnivå och nationell nivå). Konfirmandverksamhet, Luthers teologi, andlighet/spiritualitet, helgon (särskilt Karmelshelgon) samt goda former för samtal om livsfrågor och framtiden är några av ämnena där Karin har anlitats.

Karin var ordförande i Teologiska föreningen i Uppsala mellan 2008 och 2010.  
Karin är ledamot i Svenska kyrkans läronämnd (invald 2006) samt ledamot i Fjellstedtska skolans styrelse (invald 2008).