Stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag för dig som läser till präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker och har för avsikt att söka kyrklig tjänst i Uppsala stift. Det finns även medel att söka ur de så kallade änkefonderna för dig som är änka/änkling efter en präst som tjänstgjort i Uppsala stift.

Kungörelse av stipendier

Just nu finns inga stipendier att söka.