Närbild på en kvinna i vit blus som har händerna knäppta. Runt handelden bär hon ett armband med små ikonbilder.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Prova på!

I domkyrkan, Universitetsparken och vid Teologiska institutionen får vi pröva olika andliga vägar till trons konkreta uttryck. T ex meditation, sång, doft, smak och synintryck som väcker minnen och nyfikenhet!

Teologifestivalen inbjuder till att pröva olika uttrycksformer och ta del av andliga erfarenheter. Praktisk trosutövning finner olika stigar och gestaltas på skilda sätt.

lördag 5 feb kl 10-15.30
I domkyrkan

... får vi möjlighet att delta i Ignatiansk meditation, Taizéandakt och sinnliga uttryck för tron. Upplev dofter, smaker och synintryck som väcker både minnen och skapar nyfikenhet. Under dagen ges möjlighet att pröva på sång av olika slag.

I Universitetsparken

... pågår pilgrimsvandring, andliga samtal och gemensamt delande av livsfrågor.

Vid teologiska institutionen

... presenteras kommunitetsliv och rörelser i olika former. Upptäck teologiska studier och forskning som ger verktyg att tolka religiösa uttryck från världens skilda platser.