På kammarn

På kammarn är en filmserie med 52 avsnitt där biskop Karin erbjuder en paus för andlig återhämtning och berättar om redskap för kropp och själ hämtade ur kristen tradition.

När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda.

Jesus i Bergspredikan, Matt. 6:6.