Nätverk

Inom stiftet finns några nätverk som är öppna för alla.

Nätverk för sinnesrogudstjänster & sinnesromässa

Sinnesrogudstjänster firas över hela Sverige. I Uppsala stift finns ett 10-tal församlingar som regelbundet firar sinnesrogudstjänster.

Nätverket för andlig vägledning

För dig som vill integrera liv och tro är det ofta till stor hjälp att regelbundet samtala med någon du litar på. Denna person kan fungera som "vägledare" och hjälpa dig att finna Gud i de människor och händelser som utgör din vardag.

Övriga andliga nätverk inom uppsala stift