Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som utvecklats för användning inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och stiftsgårdar.

Miljödiplomering
Foto: Katarina Sandström Blyme

Vad innebär det?

Att bli diplomerad innebär ett stort steg i riktning mot en miljöanpassad och långsiktigt hållbar verksamhet.

Diplomeringssystemet består av en formell miljöstandard, en handbok för miljöarbetet samt ett utbildningmaterial. Diplomeringssystemet utvecklades i början av 2000-talet, och i dag delas ansvaret för systemet mellan de stift som använder miljödiplomeringen. Miljörevision görs av egna utbildade miljödiplomerare.