Stiftsledning

Stiftsorganisationens arbete med det främjande och administrativa stödet är fördelat på sex enheter och en stab under ledning av stiftsdirektorn.