Meny

Ledning

Stiftsorganisationens arbete med det främjande och administrativa stödet är fördelat på fem team under ledning av stiftsdirektorn.

tf Stiftsdirektor

Katarina Olofsgård

Uppsala stift

Chef Team Stöd

Marie Douhan Seabra

Uppsala stift

Chef Team Egendom

Helena Eld

Uppsala stift

Chef Team Fastighet

Nicklas Nyman

Uppsala stift

Chef Team Servicebyrån

Kerstin Stocksén

Uppsala stift

tf Chef Pastoral utveckling

Camilla Zacco

Uppsala stift

Chef Team Stiftsgårdar

Ingrid Olofsson

Uppsala stift