Kommunikation på flera sätt

Sensus studieförbund och Svenska kyrkan Uppsala stift har tillsammans tagit fram ett material kring hur man kan använda bilder och föremål som förstärkande kommunikation.

Illustration med fyra barn framför ett träd där fyra bilder hängst upp på en grenängda bilder
Foto: Illustration Julia Carlbäcker

Materialet är fritt att använda, så länge det inte förändras. Hänvisa till källan om du använder det i din verksamhet. 

Sammanställningen om visuellt stöd är framtagen i samarbete mellan Sensus Västra Sverige och Svenska kyrkan Uppsala stift.

Har du frågor, funderingar eller feedback går det bra att kontakta Julia Carlbäcker, julia.carlbacker@sensus.se hos Sensus Studieförbund.

Sensus ansvarar för materialet.