Ideellt engagemang

I Uppsala stift vill vi främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Det finns många som engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan. Man kan göra det på många olika sätt; vara gudstjänstvärd, engagera sig i barn- och ungdomsarbetat, i kören, i någon diakonal besöksgrupp, ansvara för församlingens affischer eller ta hand om församlingshemmets och kyrkans krukväxter och blommor.

Lätt att finna en uppgift

För den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkans församlingar ska det vara lätt att finna en uppgift. Därför vill Uppsala stift främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet. Detta sker framför allt genom att stiftet är aktivt med i kursen ”Att leda ideella” och har varit med att bilda ett nätverk för församlingarnas medarbetare som arbetar med ideellt engagemang. 

Att arbeta med idealitet och engagemang uttrycker en församlingssyn som Uppsala stift vill stå för. Idag talas det mycket om delaktighet och många församlingar i stiftet arbetar med att utveckla det ideella engagemanget.

Uppsala stift är en av flera huvudmän till Ideellt forum som är ett nationellt nätverk för dessa frågor.

Kontaktpersoner Uppsala stift

Volontärbyrån i Svenska kyrkan är ett verktyg med syfte att öppna upp vägar och utveckla det ideella engagemanget i församlingslivet. 

Volontärbyrån har skräddarsytt sin webbplats och skapat en portal för Svenska kyrkan där uppdrag från församlingar finns och kan sökas av dem som är intresserade.

Läs ner om volontärbyrån i Svenska kyrkan.