Biskopens kansli

Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift. Alla kontakter hanteras av biskopens sekreterare.