Foto: Tord Engström

Gravens skötselsticka

Många av gravplatserna på kyrkogården har en tillhörande skötselsticka. Här kan du läsa mer om vad stickans siffror och färgmarkeringar betyder.

Så tyder du skötselstickan

På gravplatsens skötselsticka finns gravplatsnumrets åtta siffror och en eller flera  färgmarkeringar som talar om hur gravytan och eventuell rabatt ska skötas av Uppsala kyrkogårdar. 

Kyrkogårdarna är indelade i olika kvarter

De fyra första siffrorna står för kyrkogård/avdelning och gravkvarter.
De fyra sista siffrorna är gravplatsnumret för den specifika graven.

  • 01   Gamla kyrkogården, avdelning 1
  • 02   Gamla kyrkogården, avdelning 2
  • 03   Gamla kyrkogården, avdelning 3
  • 04   Gamla kyrkogården, avdelning 4
  • 05   Berthåga kyrkogård
  • 06   Hammarby kyrkogård
  • 07   Vaksala kyrkogård
  • 08   Gamla Uppsala kyrkogård
  • 09   Ulleråkers kyrkogård

Färgmarkeringar på skötselstickan

Vit  Hela gravytan inklusive eventuell rabatt sköts.

Gul  Hela gravytan inklusive eventuell rabatt sköts, förutom att rabatten inte grävs om, då det finns flerårig blomsterlök i den.

Grön  Graven är återtagen eller återlämnad till Uppsala kyrkogårdar. Hela gravytan inklusive eventuell rabatt sköts. 

Blå  Graven är klar för upplåtelse. Hela gravytan inklusive eventuell rabatt sköts. 

Svart  Grus- eller gräsytan sköts (inte rabatten).

Svart och vit  Hela gravytan inklusive rabatt sköts. 

Röd  Allt gräs på graven trimmas, ingen övrig skötsel.

Rosa  En eller flera gravsatta personer vid denna gravplats kan du läsa mer om på kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se.

Rosa x2  Två stycken rosa markeringar betyder att gravplatsen ingår i en digital vandring via kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se.

Hitta graven

Undrar du var någon är gravsatt? Här finns information om hur du söker efter en gravplats: svenskakyrkan.se/uppsalakyrkogårdar/hitta-graven.