Alla helgons dag på Berthåga kyrkogårds minneslund
Foto: Lars Nyström

Minneslundarna

En minneslund kan uppfattas som en anonym gravplats men även som ett uttryck för gemenskap och människors lika värde. Minneslunden är en lugn och fredad plats som skänker stillhet.

Gamla kyrkogården

Minneslunden är prydd med körsbärsträd. Här finns även en smidesspaljé, dit anhöriga mot avgift, kan beställa bronsplaketter med namn på avlidna som vilar i minneslunden.

Gamla uppsala kyrkogård

Minneslunden är belägen på kyrkogårdens nyare del. Platsen skänker stillhet och inbjuder till att skåda ut över både minneslunden och åkrarna samtidigt, vilket symboliskt och konkret sammanfogar kyrkogården med landskapet.

Vaksala kyrkogård

Minneslunden är placerad på en ås omgiven av träd med en rogivande damm i centrum.

Berthåga kyrkogård

Minneslunden är belägen vid en naturlig källa i anslutning till ett område med tusenårig historia av att fungera som uppländsk begravningsmark.

Hammarby kyrkogård

Minneslunden är placerad på en höjd på kyrkogårdens västra sida, omgiven av skogen.