Foto: Lars Nyström

Namnskyltar

Vid minneslunden på Gamla kyrkogården finns det möjlighet att få den gravsattes namn samt årtal för födelse och död ingjuten i en bronsplakett som sätts upp på en smidesspaljé tillsammans med andra namnskyltar.

Kostnad, tid och uppsättning

Kostnaden är 2 100 kronor för tillverkning och montering av plaketten. Den sitter kvar i 25 år, vilket därefter kan förlängas med ytterligare 25 år. Detta gäller oavsett om det är en ny gravsättning eller någon som gravsattes i minneslunden för länge sedan. Namnskylten anger den avlidnes namn och årtalen för födelse och död.

Uppsala kyrkogårdar ordnar med gjutning och montering löpande under året, men först efter att askan gravsatts. 

Ytterligare information?

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Begravningsverksamhetens expedition.