Meny

Kremation

Vid kremering finns ett flertal gravplatser att välja på.

kort om kremation

En kremation tar ca 90 minuter. Volymen av askan efter ett stoft och kista blir ca 4 liter.

Gravsättning av askan beslutar de anhöriga om. Det finns olika alternativ när det gäller gravsättning av aska eller urna.

Urngravplats

I en urngravplats kan en eller flera urnor eller aska gravsättas. Urngravplatserna är i grus eller gräs och kan vara inramade med häck eller i sammanhängande gräsmatta.

Urngravplatser finns på alla våra kyrkogårdar och på Berthåga kyrkogård finns även urngravplatser i naturmark, i en del av dessa är det möjligt att gravsätta enbart aska.

Det är även möjligt att gravsätta urnor eller aska i en kistgravplats.

askgravplats

Askgravplats är en del av en gemensam anläggning som sköts av begravningsverksamheten.

I askgravplatserna gravsätts urna eller aska och det är möjligt för makar att vila tillsammans. Smyckning kan göras med snittblommor och ljus.

Askgravplatser finns på:

  • Gamla kyrkogården
  • Berthåga kyrkogård
  • Gamla Uppsala kyrkogård
  • Vaksala kyrkogård

minneslund

Minneslunden är ett gemensamt område för nedgrävning eller utströende av aska. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar utom på Ulleråker kyrkogård.