Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala kyrkogårdar Besöksadress: Gamla kyrkogården, Villavägen 1, Uppsala Postadress: Box 897, 751 08 Uppsala Telefon:018-4303550, 018-4303540 E-post till Uppsala kyrkogårdar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kremation

Vid kremering finns ett flertal gravplatser att välja på.

kort om kremation

En kremation tar ca 90 minuter. Volymen av askan efter ett stoft och kista blir ca 4 liter.

Gravsättning av askan beslutar de anhöriga om. Det finns olika alternativ när det gäller gravsättning av aska eller urna.

Urngravplats

I en urngravplats kan en eller flera urnor eller aska gravsättas. Urngravplatserna är i grus eller gräs och kan vara inramade med häck eller i sammanhängande gräsmatta.

Urngravplatser finns på alla våra kyrkogårdar och på Berthåga kyrkogård finns även urngravplatser i naturmark, i en del av dessa är det möjligt att gravsätta enbart aska.

Det är även möjligt att gravsätta urnor eller aska i en kistgravplats.

askgravplats

Askgravplats är en del av en gemensam anläggning som sköts av begravningsverksamheten.

I askgravplatserna gravsätts urna eller aska och det är möjligt för makar att vila tillsammans. Smyckning kan göras med snittblommor och ljus.

Askgravplatser finns på:

  • Gamla kyrkogården
  • Berthåga kyrkogård
  • Gamla Uppsala kyrkogård
  • Vaksala kyrkogård

minneslund

Minneslunden är ett gemensamt område för nedgrävning eller utströende av aska. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar utom på Ulleråker kyrkogård.