Foto: Sara Bruggeman

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.

Kontakta oss

Tfn. 018-430 35 40 – Begravningsverksamhetens expedition, för urnutlämning.
Tfn. 018-430 35 99 –  Berthåga krematorium, för frågor gällande kremation.

Krematoriets e-post: uppsala.krematoriet@svenskakyrkan.se
Begravningsverksamhetens e-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Krematoriet, Berthåga kyrkogård.

studiebesök på berthåga krematorium

För studiebesök kontakta Aron Thomsson, krematoriemästare
Tfn. 018-430 35 85

Berthåga krematorium

är ritat av arkitekten Kurt von Schmalensee som hade stor erfarenhet av sakral arkitektur. Krematoriets och kapellens utformning är resultatet av en arkitekttävlan där von Schmalensees förslag vann. Krematoriet skulle, enligt krematoriekommitténs önskemål, ansluta sig väl till den uppländska naturen. Stora delar av möblemanget i vänt- och kapprum är bevarade från då krematoriet var nytt.

Krematoriet och kyrkogården började byggas 1963 och stod klart två år senare. 2000 renoverades krematoriet med nya ugnar och rökgasrening. Det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller godkända nivåer.

Överskottsvärmen från rökgaskylaren leds sedan år 2014 via värmeväxlare till Uppsalas fjärrvärmenät. För uppvärmning använder anläggningen svensktillverkat biodiesel BIO/RME 100, ett fossilfritt bränsle.

Krematoriet har enligt miljöbalken tillstånd för 3500 kremationer per år.