Foto: Sara Bruggeman

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.

Begravningsverksamhetens expedition, för urnutlämning

Telefon: 018-430 35 40
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Berthåga krematorium, för frågor gällande kremation

Telefon: 018-430 35 99
E-post: uppsala.krematoriet@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Krematoriet, Berthåga kyrkogård.

Studiebesök på Berthåga krematorium

För studiebesök kontakta Maria Larsson, gruppchef på Berthåga krematorium.
Telefon: 018-430 35 62
E-post: maria.larsson@svenskakyrkan.se

Om Berthåga krematorium

Berthåga krematorium ritat av arkitekten Kurt von Schmalensee som hade stor erfarenhet av sakral arkitektur. Krematoriets och kapellens utformning är resultatet av en arkitekttävlan där von Schmalensees förslag vann. Krematoriet skulle, enligt krematoriekommitténs önskemål, ansluta sig väl till den uppländska naturen. Stora delar av möblemanget i vänt- och kapprum är bevarade från då krematoriet var nytt.

Krematoriet och kyrkogården började byggas 1963 och stod klart två år senare. 2000 renoverades krematoriet med nya ugnar och rökgasrening. Det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller godkända nivåer.

Överskottsvärmen från rökgaskylaren leds sedan år 2014 via värmeväxlare till Uppsalas fjärrvärmenät. För uppvärmning använder anläggningen svensktillverkat biodiesel BIO/RME 100, ett fossilfritt bränsle.

Krematoriet har enligt miljöbalken tillstånd för 3500 kremationer per år.

Berthåga kyrkogård

Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen och är belägen i den västra delen av Uppsala.

Miljöarbete

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden. Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.

Kontakta Uppsala kyrkogårdar

Vi ansvarar för begravningsverksamheten. Vill du veta mer om oss, om lediga jobb eller om du har frågor kring begravning, kyrkogårdarna och gravskötsel, hittar du kontaktuppgifter här.