Foto: Magnus Aronson /Ikon

Lediga jobb

Uppsala kyrkogårdar ansvarar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. Här arbetar personer i flera olika yrkesroller som tillsammans med hänsyn för uppgiften, miljö och kulturarv förvaltar stadskyrkogårdarna, kapell och Berthåga krematorium.

Att vårda gravar är också att vårda själar

Att arbeta hos Uppsala kyrkogårdar innebär varierande och fysiskt utomhusarbete. Det handlar om att vårda och bevara kulturarvet som kyrkogårdarna utgör samt att sköta allmänna ytor och gravar.

För mig är det tydligt att det är någons mamma eller bror. Det är en sorts själavård hur gravar tas om hand.

Lisa Gustavsson Flygt, Gruppchef Uppsala kyrkogårdar

Säsongs- och timanställning

Inför sommarsäsongen finns det möjlighet att söka anställning hos Uppsala kyrkogårdar och lediga tjänster publiceras här.

Läs mer om tjänster inom Svenska kyrkan Uppsala

Vem kontaktar jag om jag vill visa intresse för att jobba hos Uppsala kyrkogårdar och Svenska kyrkan Uppsala? Klicka här eller på bildlänken nedan för att läsa mer.

Lediga jobb