Foto: Sara Bruggeman

Begravning

Det är få händelser i livet som förändrar så mycket som en anhörigs död. I samband med begravning finns det många saker att tänka på och några av de praktiska göromålen hjälper vi på Uppsala kyrkogårdar till med.

Begravningsverksamheten i Uppsala

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.

Uppsala kyrkogårdar ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.