Foto: Sara Bruggeman

Begravning

Det är få händelser i livet som förändrar så mycket som en anhörigs död. I samband med begravning finns det många saker att tänka på och några av de praktiska göromålen hjälper vi på Uppsala kyrkogårdar till med.

Begravningsverksamheten i Uppsala

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.

Uppsala kyrkogårdar ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Begravning och gravsättning

Med begravning avses den ceremoni som äger rum före gravsättningen. Här kan du läsa mer om begravning, gravsättning och gravplatser.

Körbärsblom på Gamla kyrkogårdens minneslund

Kapellen och Trädkyrkan

Uppsala kyrkogårdar har tre vackra och stämningsfulla kapell samt en Trädkyrka. På Gamla kyrkogården finns Stillhetens kapell och på Berthåga kyrkogård finns Stefanskapellet, S:t Eriks kapell samt Trädkyrkan.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Ett bildcollage med två olika bårtäcken som lagts över en varsin kista. Dessa två bårtäcken finns att låna av Uppsala kyrkogårdar. Runt kistorna med bårtäcken har ljusbärare med ljus tänts.

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Dessa bårtäcken går att låna för begravningar inom Uppsala pastorat.

Rosor på Berthåga kyrkogårds minneslund

Begravningsombud

Begravningsombuden granskar och bevakar intressen för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Other languages

Information about funerals, cremations and burials in other languages.

Skriften "Om begravnings" omslag

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Gravstenar i skogsmark en solig sommardag på Berthåga kyrkogård.

Kyrkogårdar och minneslundar

Både som vilorum för våra avlidna och som värdigt gestaltade parker, har även kyrkogårdarna kulturhistoriskt värde. Läs mer om kyrkogårdarna, minneslundarna och hur du hittar en specifik grav.