Foto: PMB media

Vår gemensamma värld

Under Globala veckan har vi vårt ansvar för skapelsen och varandra i fokus.

Hur tar vi hand om jordens resurser?

Medvetenheten om att vi alla tillhör en enda mänsklighet som lever på ett gemensamt jordklot ökar. Samtidigt blir vi genom media och egna erfarenheter ständigt påminda om att jordens resurser är orättvist fördelade, att vi står inför stora klimatutmaningar och att demokratier hotas av ickedemokratiska grupper.

Begreppet globalisering avser att se världen som en helhet där vi som individer och grupper bär ett stort ansvar för att de mänskliga rättigheterna ska bevaras och bevakas. Som ett led i detta bjuder Svenska kyrkan i Uppsala årligen in skolklasser till en Global vecka. 

 

Salabackekyrkan

Globalteater för förskoleklass - årskurs 6

Välkommen till en upplevelseteater som sätter fokus på rättvisefrågor och vårt ansvar för skapelsen och varandra. Globalteatern handlar, utifrån olika teman och länder, om varje barns rätt till ett värdigt liv; rätten till trygghet, bostad, mat och rent vatten.

I vandringen får klassen möta barn och vuxna som trots svårigheter har styrka att resa sig. Alla sinnen finns med i musik, smaker och dans. Upplevelsevandringen genomsyras av budskapet att alla människor hör ihop och att varje människa spelar roll och kan göra skillnad.

Ålder: årskurs F-6
Omfattning: Omkring 75 minuter
När: under vecka 42-43
Kontakt: eva.lindqvist@svenskakyrkan.se, 018-430 37 36
beatrice.stockhaus@svenskakyrkan.se, 018-430 37 40

 

Globalspelets koppling till Lgr-11:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.