Vaksala församling

Här finner du 700-årig historia och samtida sinnesro.

Se konstutställningen Vårblandat 24 april-16 maj utomhus genom fönsterna på Vaksala kyrkcentrum. Målningar i akryl och skulpturer.

Konstutställning med verk av Britt Isaksson och AnneLo Andersson

Se konstutställningen Vårblandat 24 april-16 maj utomhus genom fönsterna på Vaksala kyrkcentrum. Målningar i akryl och skulpturer.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post