Meny

Vaksala församling

Här finner du 700-årig historia och samtida sinnesro.

Är ni hemma med familjen under juli? Kom till Årstakyrkan och träffa andra barn och föräldrar på onsdagar.

Öppen samling för barn 0- 5 år och föräldrar utanför Årstakyrkan

Är ni hemma med familjen under juli? Kom till Årstakyrkan och träffa andra barn och föräldrar på onsdagar.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post