Meny

Vaksala församling

Här finner du 700-årig historia och samtida sinnesro.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post