Vaksala församling

Här finner du 700-årig historia och samtida sinnesro.

Du blir en del av Svenska kyrkan Uppsalas kommunikationsenhet där de sex kollegorna jobbar nära varandra och kommunikationschefen och ger ett effektivt kommunikationsstöd till fem församlingar och kyrkogårdarna i Uppsala pastorat. Sista ansökningsdag är 21 februari 2021.

Kommunikatör med fokus på rörlig bild, Svenska kyrkan Uppsala

Du blir en del av Svenska kyrkan Uppsalas kommunikationsenhet där de sex kollegorna jobbar nära varandra och kommunikationschefen och ger ett effektivt kommunikationsstöd till fem församlingar och kyrkogårdarna i Uppsala pastorat. Sista ansökningsdag är 21 februari 2021.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post