Foto: Henrik Viberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Tre kyrkor och en katedral mitt i staden.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post