Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

Universitetskyrkan Uppsala

Universitet och högskola är ett sammanhang där tusentals människor i olika åldrar gör viktiga livsval, bearbetar grundläggande värderingar, studerar och forskar.

Universitetskyrkan Uppsala finns till för dig som student eller personal vid Uppsala universitet eller SLU.

Huvudmän för Universitetskyrkan är Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Samtal, själavård, krisarbete och studiesocialt arbete

Universitetskyrkan finns till för alla oavsett trosinriktning, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi som arbetar här har tystnadsplikt och finns till för att lyssna och samtala. Vi har kunskap i krisstöd och avlastande samtal enskilt eller i sorgegrupp. Du kan ringa eller mejla för att boka en tid för samtal. Samtalen är kostnadsfria. 

Universitetskyrkan ingår i en krissamordningsgrupp tillsammans med Studenthälsan, Kuratorskonventet, Uppsalas studentkårer och universitetets säkerhetschef. 

Gudstjänster och regnbågskvällar

Varje vecka firas mässor i Helga Trefaldighets kyrka eller Missionskyrkan. Några gånger per termin firas Taizébön, en meditativ gudstjänst med mycket sång, bön och texter på olika språk. Alla är välkomna oavsett tro, etnicitet, könsidentitet och sexuell läggning.

Läs mer på Universitetskyrkans webbsida.