Svenska kyrkan Uppsala

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.


Universitet och högskola är ett sammanhang där tusentals människor i olika åldrar gör viktiga livsval, bearbetar grundläggande värderingar, studerar och forskar. Kyrkan är efterfrågad och har en viktig uppgift att fylla. Huvudmän för Universitetskyrkan är Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Enskilda samtal, själavård, krisarbete och studiesocialt arbete
En av universitetskyrkans främsta arbetsuppgifter är enskilda samtal. Många studenter kommer från andra städer och har sin familj och sina vänner långt borta. Det är inte ovanligt att studenter känner sig ensamma i en studentstad trots att det finns ett stort socialt utbud. När de drabbas av svårigheter kan behovet av att prata med någon utifrån öka. Universitetskyrkans samtal är kostnadsfria. Universitetskyrkan leder sorgegrupper för studenter som förlorat en vän eller nära anhörig. Universitetskyrkan ingår i en krissamordningsgrupp tillsammans med Studenthälsan, Kuratorskonventet, Uppsalas studentkårer och universitetets säkerhetschef.

Gudstjänster och regnbågsmässor
Varje vecka firas mässor i Helga Trefaldighets kyrka eller Missionskyrkan. En söndag i månaden firas Taizébön, en meditativ gudstjänst med mycket sång, bön och texter på olika språk. Alla är välkomna oavsett tro, etnicitet, könsidentitet och sexuell läggning.

Läs mer på Universitetskyrkans egen sida.