Meny

Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 1920–2020

Uppsala domkyrkas gosskör firar 100-årsjubileum 2020. Kören grundades av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom och är Sveriges äldsta gosskör. Välkommen till jubileumsåret som nu även innefattar 2021.

Bild: Jonas Tobin

6/2 2021 är nytt datum för Jubileumskonsert och Festmåltid

 
  • Den jubileumskonsert och festmåltid som inte kunde genomföras 21 mars 2020 har nu flyttats till 6 februari 2021.
  • Din anmälan kvarstår.
    Om du önskar ta tillbaka din anmälan, skicka ett e-brev till Alma Lundqvist.
  • Om du vill ha tillbaka avgiften, meddela bankkontonummer (ej Swish).
  • Behåll dina noter- det blir inget nytt utskick.
Bild: Jonas Tobin

Där inget annat anges sker programmet i Uppsala domkyrka.
Dirigent: Margareta Raab

Tack till
Anders Walls Stiftelse
Studieförbundet Sensus
Världsklass Uppsala
Förbundet kyrkomusik i Uppsala
UngiKör