Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 1920–2020

Uppsala domkyrkas gosskör firar 100-årsjubileum 2020. Kören grundades av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom och är Sveriges äldsta gosskör. Välkommen till jubileumsåret!

Bild: Jonas Tobin

8 mars
Thomanerchor, Leipzig

21 mars
Jubileumskonsert
Mingel och jubileumsmiddag

... med Uppsala domkyrkas gosskör, tidigare körmedlemmar, Simplyfive och Uppsala domkyrkas flickkör. I anslutning till konserten blir det mingel och jubileumsmiddag på Domberget.
 Är du tidigare sångare i gosskören är du särskilt välkommen att delta. Information och anmälan på udg.se

20–21 maj
Christ Church Cathedral Choir, Oxford

11 september
Invigning av utställning samt bokrelease

Utställning UDG 100 år
11 september–22 november
Uppsala domkyrkas gosskör firar 100-årsjubileum 2020. Kören grundades av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom och är Sveriges äldsta gosskör. Detta firar vi med en interaktiv och upplevelsebaserad utställning i Uppsala domkyrka, med syfte att inspirera barn och unga, framförallt pojkar, till att vilja sjunga i kör.
 Vi vill också lyfta fram berättelser ur körens hundraåriga historia och dess rötter i ett nästan tusenårigt immateriellt och internationellt kyrkomusikaliskt kulturarv.

Ladda hem folder med programmet för jubileumsåret 2020. Version 201912.01. Bild: Jonas Tobin

Jubileumsbok ”Veni, veni Emmanuel”
I samband med gosskörsjubileet utkommer en bok i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek – ”Veni, veni Emmanuel” – Uppsala domkyrkas gosskör 100 år. Syftet med boken är dels att utifrån ett kyrko-, kultur- och musikhistoriskt perspektiv dokumentera Uppsala domkyrkas gosskörs historia, dels att ge den ett innehåll som kan vara användbart i utbildningssyfte.
 I en tid när Nathan Söderblom ville återupprätta musikgudstjänsterna, och där han tyckte att människors håg borde ”inriktas på att donera till gosskörer”, kom som en god fe den för ärkebiskopen okända Sally von Bahr. Hon donerade 1 000 kr för en framtida gosskör knuten till Uppsala domkyrka. Och på den vägen blev och är det. Läs mer i programfoldern.

10 oktober
Seminarium om pojkars sång

19–22 november
Europeiskt gosskörsmöte

Där inget annat anges sker programmet i Uppsala domkyrka.
Dirigent: Margareta Raab

Tack till
Anders Walls Stiftelse
Studieförbundet Sensus
Världsklass Uppsala
Förbundet kyrkomusik i Uppsala
UngiKör

Bild: Jonas Tobin