Foto: Jonas Tobin

Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 1920–2020

Uppsala domkyrkas gosskör firar 100-årsjubileum 2020. Kören grundades av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom och är Sveriges äldsta gosskör. Välkommen till jubileumsåret som nu även innefattar 2021.

Foto: Jonas Tobin

Där inget annat anges sker programmet i Uppsala domkyrka.
Dirigent: Margareta Raab

Tack till
Anders Walls Stiftelse
Studieförbundet Sensus
Världsklass Uppsala
Förbundet kyrkomusik i Uppsala
UngiKör