Foto: Anders Tukler

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

Stöd i olika situationer

Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer. Här finns öppen förskola, barngrupper, familjeläger med mera.

När ekonomin inte är i balans

Att hamna i en ekonomisk svår situation är en ansträngning för familjen. Svenska kyrkan Uppsala kan bistå med hjälp vidare i kontakt med olika myndigheter. De ekonomiska bidrag Svenska kyrkan Uppsala bidrar med är att inför jul kan vårdnadshavare ansöka om julgåvan, ett bidrag för att köpa julklappar till barnen. Inför sommar kan vårdnadshavare vanligtvis ansöka om badpass på Fyrishov och Gottsundabadet. Under ansökningsperioderna finns mer information här på hemsidan. 

Sommaren 2021
På grund av rådande restriktioner kunde Uppsala pastorat istället för badpass ge ett ekonomiskt bidrag till valfri fritidsaktivitet inför sommaren 2021. 190 barn i Uppsala fick del av detta bidrag, stort tack till alla gåvogivare!

Gåvor 
Vill du bidra? Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Stängt midsommarafton 25/6 – 13/8. Diakonins hus 018-430 38 08. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst tis och tor 15.30–17.30, ons och fre 13-15 diakon, i Mennanders kor. Vecka 24-32, ej 25/6.
Sommarinfo själavård domkyrkan
17 aug-27 aug kl 15.30-17.30 stängt. Sensommarens första själavårdssamtal (varje vardag) äger rum den 30 aug 15.30. Under två veckor (v 33-34) erbjuds inga drop-in-samtal i Mennanders kor. Hänvisning under denna period till jourhavande präst. Se nedan:

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Call 018-430 38 08. Closed the 25th of June – 13th of August. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Tuesdays or Thursdays at 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral. Closed 25th of june, then closed 2 weeks before 30th of august when it starts again, during these weeks please contact Priest on duty. 

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd.