Foto: Anders Tukler

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

Stöd i olika situationer

Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer. Här finns öppen förskola, barngrupper, familjeläger med mera.

När ekonomin inte är i balans

Att hamna i en ekonomisk svår situation är en ansträngning för familjen. Svenska kyrkan Uppsala kan bistå med hjälp vidare i kontakt med olika myndigheter. De ekonomiska bidrag Svenska kyrkan Uppsala bidrar med är att inför jul kan vårdnadshavare ansöka om julgåvan, ett bidrag för att köpa julklappar till barnen. Inför sommar kan vårdnadshavare vanligtvis ansöka om badpass på Fyrishov och Gottsundabadet. Under ansökningsperioderna finns mer information här på hemsidan. 

Tack!
På grund av rådande restriktioner kunde Uppsala pastorat istället för badpass ge ett ekonomiskt bidrag till valfri fritidsaktivitet inför sommaren 2021. 190 barn i Uppsala fick del av detta bidrag, stort tack till alla gåvogivare!

Gåvor 
Vill du bidra? Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Diakonins hus 018-430 38 08. Telefontid helgfri mån-tor kl. 10-12. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst måndagar-fredagar kl 15.30-17.30 i Mennanders kor. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Call 018-430 38 08. Open hours: Mon–Thurs 10am–12pm. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral.  

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd.