Foto: Anders Tukler

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

Stöd i olika situationer

Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer. Här finns öppen förskola, barngrupper, familjeläger ,sorgegrupper med mera.

När ekonomin inte är i balans

Att hamna i en ekonomisk svår situation är en ansträngning för familjen. Svenska kyrkan Uppsala kan bistå med hjälp vidare i kontakt med olika myndigheter. Inför sommaren kan vårdnadshavare ansöka om Sommarpasset på Fyrishov och Gottsundabadet. Under ansökningsperioderna finns mer information här på hemsidan.    

Svenska kyrkan Uppsala har under 2022 ingått ett samarbete med RF-SISU Uppland, för att ekonomiskt stötta barn och ungdomar att kunna delta i idrottsaktiviteter på fritiden.   

Här kan du läsa mer om hur ditt barn, eller ett barn i din förening, får del av stödet.

Gåvor 

Vill du bidra? Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 


Tack för din gåva!

Ansökan om Sommarpass 2023

Svenska kyrkan i Uppsala tycker att alla barn ska få röra på sig i sommar, därför finns nu möjligheten för barnfamiljer i Uppsala att ansöka om sommarpass.

Fondstöd i Diakonins hus

Välkommen till Diakonins hus en trappa ned från Katedralkaféet för stöd gällande fonder, för dig som bor i Uppsala. Läs mer här om vad för dokument du behöver ta med dig till besöket för att rådgivningen ska bli så bra som möjlig.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid! 

Svenska kyrkan Uppsala har under 2022 ingått ett samarbete med RF-SISU Uppland, för att ekonomiskt stötta barn och ungdomar att kunna delta i idrottsaktiviteter på fritiden.   

Zebragrupp

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

Levatillsammans

Här hittar du verktyg för vardagskärleken.

Familjeläger

Behöver du komma ifrån alla måsten? Läs mer om familjelägren som anordnas sommartid och som i år blir dagläger, där familjer får möjlighet att ha roligt, umgås och hitta på aktiviteter tillsammans i Uppsala.

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Ring växeln för att få tag på präst eller diakon på 018 430 35 00. Eller mejla uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för kontakt med diakon. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst mån–fre 15.30–17.30 i Mennanders kor i domkyrkan.

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty. 

Support via telephone
Call via operator: 018 430 35 00. You can also email: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor or in the Sachristia in Uppsala Cathedral.

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd. 
Du kan också alltid kontakta jourhavande präst alla dagar under kvälls- och natttid.