Foto: Anders Tukler

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

Stöd i olika situationer

Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer. Här finns öppen förskola, barngrupper, familjeläger med mera.

När ekonomin inte är i balans

Att hamna i ekonomisk svår situation är en ansträngning för familjen. Svenska kyrkan Uppsala delar inte ut pengar till familjer med utsatt ekonomi, men vi slussar gärna dig vidare och hjälper dig i kontakten med olika myndigheter.

julgåvan

Inför jul kan familjer med ekonomiska svårigheter söka medel för inköp av presenter. Läs mer här.

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Stödtelefon 018-430 38 08 måndag–torsdag kl 10–12 samt 13–15. Fredagar kl 10–12 (Diakonins hus). 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst tisdagar och torsdagar kl 15.30–17.30 i Mennanders kor.


Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Mon–Thurs 10-12am, and 1-3pm. Fridays 10-12am. Call 018-430 38 08. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Tuesdays or Thursdays at 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral. 

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd.