En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.
Foto: Ilja Tulit

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Genom samtalsstöd i Svenska kyrkan Uppsala kan du boka tid för att prata med en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Ett tänt ljus.

Samtal och själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid! 

Inför julen 2022 har Svenska kyrkan Uppsala ingått ett samarbete med RF-SISU Uppland, för att ekonomiskt stötta barn och ungdomar att kunna delta i idrottsaktiviteter på fritiden.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

Samtalsgrupper

Platser för lyssnande och för att sätta ord på tankar om livet och tron.

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

In the upper right corner you can select your preferred translation of this website.

Till dig som kommer från Ukraina till Sverige och Uppsala

Här hittar du information om Svenska kyrkan Uppsalas verksamheter och hur du kan få hjälp och stöd. Du är alltid välkommen, oavsett tro eller tvivel. I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Nätvandrarchatten

Nätvandrarchatten är till för dig som är 12-25 år. Du är välkommen att prata om det som känns svårt och jobbigt för dig, eller bara småprata med en trygg vuxen. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

Kyrkans SOS - Vill du prata med en medmänniska?

Vi lyssnar på dig! Ring till SOS-telefonen 0771-800 650 varje dag, året om, eller skriv till SOS-brevlådan. För dig mellan 12 och 25 år finns även Nätvandrarchatten, två kvällar i veckan.

Nattkyrkan - en plats för aktivitet och gemenskap

Mitt i nattbruset står Helga Trefaldighets kyrka öppen varannan fredag kl 18–22. En mötesplats för dig som vill träffa andra, ta en fika, lyssna på musik eller hitta någon att prata med. Nattkyrkan är öppen och till för alla som söker aktivitet och gemenskap.

Språkcafé och prat på svenska

Samtal, språkträning och ett sätt att träffa nya bekanta och bli mer bekant med Uppsala och Uppsalaborna. Här hittar du de olika mötesplatserna!

Integration.

Flyktingar och nyanlända

Svenska kyrkan Uppsala har länge arbetat med människor som är på flykt. Tillsammans med andra frivilliga organisationer hjälps vi åt att stödja personer och familjer som är i en flyktingsituation. Flyktingbyrån i Svenska kyrkan Uppsala ger stöd i flykting- och asylfrågor. Här finns hjälp och information att få genom bland annat samtal och juridisk rådgivning.

Funkisgudstjänst i Tunabergskyrkan i Uppsala med mycket musik och gemenskap och glädje.

Tillgänglighet, teckenspråk och texttolkning

Svenska kyrkan Uppsala ska vara tillgänglig för alla människor. Vi förbättrar kontinuerligt tillgängligheten.

Genomfarten

Välkommen till caféet i Uppsala som har billigt fika, biljard, spel och pyssel, replokal, konserter eller bara stans skönaste häng för ungdomar 13–19 år.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset väcks många frågor och tankar som annars inte känns lika påtagliga. Sjukhuskyrkan möter människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal.

Diakonins hus

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis Nattkyrkan, sorgegrupper och samtal och stöd i olika former.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

Sjukdom och ensamhet

Kanske är du sjuk eller har någon anhörig som är det? Eller är det ensamhet som drabbat dig? Här finns stöd.

Missbruk och beroende

Svenska kyrkan Uppsala erbjuder flera olika självhjälpsgrupper. Här kan du läsa mer om missbruk och beroende och det stöd som finns att få. Det finns även stöd för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik.

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.