Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen. Du kan få stöd genom sorgegrupper men också genom enskilda samtal med våra präster och diakoner.