Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen. Du kan få stöd genom sorgegrupper men också genom samtal med en präst eller diakon.

Spegelblank sjö och träd en höstdag.

Sorgegrupper – ett stöd i sorgen

Bearbeta din sorg tillsammans med andra i liknande situation. Här hittar du grupper för olika behov och åldrar.

Ett tänt ljus.

Samtal och själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Zebragrupp

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Zebragrupp för unga

Samtal om sorg för unga i gymnasieåldern.

Barns sorg är randig

Sorg är inte bara tårar. Den ändrar sig från dag till dag och känslorna är många och skiftande. I våra stödgrupper för barn, så kallade Zebragrupper, delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.