Sjukdom och ensamhet

Kanske är du sjuk eller har någon anhörig som är det? Eller är det ensamhet som drabbat dig? Här finns stöd.

För många är det de ensamma långa dagarna det som tär mest. Kanske vill du ha någon att tala med? Ett telefonsamtal eller ett besök? Tillsammans med Uppsala Kristna Råd erbjuder diakonerna i Uppsala telefontjänst och hembesök. 

Vill du själv gör en insats och hjälpa till i vår besökstjänst är du varmt välkommen att höra av dig!

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Stödtelefon 018-430 38 08 måndag–torsdag kl 10–12 samt 13–15. Fredagar kl 10–12 (Diakonins hus). 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst tisdagar och torsdagar kl 15.30–17.30 i Mennanders kor.


Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Mon–Thurs 10-12am, and 1-3pm. Fridays 10-12am. Call 018-430 38 08. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Tuesdays or Thursdays at 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral. 

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd.