Sjukdom och ensamhet

Kanske är du sjuk eller har någon anhörig som är det? Eller är det ensamhet som drabbat dig? Här finns stöd.

För många är det de ensamma långa dagarna det som tär mest. Kanske vill du ha någon att tala med? Ett telefonsamtal eller ett besök? Tillsammans med Uppsala Kristna Råd erbjuder diakonerna i Uppsala telefontjänst och hembesök. 

Vill du själv gör en insats och hjälpa till i vår besökstjänst är du varmt välkommen att höra av dig!

Samtalskontakt

Kontakt per telefon
Diakonins hus 018-430 38 08. Telefontid helgfri mån-tor kl. 10-12. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst måndagar-fredagar kl 15.30-17.30 i Mennanders kor. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Call 018-430 38 08. Open hours: Mon–Thurs 10am–12pm. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral.  

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd. 
Du kan också alltid kontakta jourhavande präst alla dagar under kvälls- och natttid.