Foto: Henrik Viberg

Restaurering av domkyrkans tornkrön

I januari 2019 inleddes arbetet att restaurera domkyrkans tornkrön. Ett avancerat projekt som kommer att pågå ett antal år.

Domkyrkans 118,7 meter höga torn fick sitt utseende i slutet av 1800-talet. Högst upp på spiran sitter ett tornkrön bestående av kors och dekorationer tillverkade av gjutjärn. I samband med inspektion upptäcktes rost som nu ska åtgärdas.

På 1970-talet gjordes en stor restaurering av domkyrkan. I samband med den åtgärdades även tornen. Då användes en stor, traditionell, byggställning. Den här gången används istället en byggkran med ledbar arm för att lyfta material och verktyg. En special­tillverkad arbets­plattform monteras högst upp på spiran och på denna placeras en byggställning.

Förutom tornens höjd, tornkrönens vikt och utmaningen att ta sig dit upp, måste projektet ta hänsyn till de kraftiga vindar som rör sig kring domkyrkan. Dessa gör att inga arbeten kan utföras på hög höjd under november–februari. Stor vikt läggs vid säker­het både vad gäller människor och byggnaden i sig.

Domkyrkan håller öppet och har verksamhet som vanligt under hela projektet. Ibland flyttas dock entrén till södra porten (se skyltning).

Information om restaureringsarbetet lämnas fortlöpande här på domkyrkans webbplats och på domkyrkans Facebooksida

I nedanstående film får du följa Viktor Wadelius, projektledare, upp i tornen och även till den plats där tornkrönens dekorationer restaureras under hösten 2020.