Personal i Vaksala församling

Vaksala kyrka och kyrkcentrum, Salabackekyrkan och Årstakyrkan.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Församlingsherde

Lovisa Möller

Vaksala församling

Administration

Eva Lindqvist

Vaksala församling

Administration

Mer om Eva Lindqvist

Informatör, samordnare för skolprojekt och information.Distriktsansvarig för Årstadistriktet. Årstakyrkan

Caféföreståndare

Maria Jansson

Vaksala församling

Caféföreståndare

Mer om Maria Jansson

Caféföreståndare, Café Ovan där, Gränbystaden

Diakoni

Eva Nyman Larsson

Vaksala församling

Diakoni

Mer om Eva Nyman Larsson

Diakon, Årstakyrkan

Anna-Stina Nyström

Vaksala församling

Diakoni

Mer om Anna-Stina Nyström

Diakon, Salabackekyrkan

Kerstin Olsson

Vaksala församling

Diakoni

Mer om Kerstin Olsson

Diakon, Vaksala Kyrkcentrum, samordnare diakoni

Musiker

Gun Dovelius

Vaksala församling

Musiker

Mer om Gun Dovelius

Organist, Vaksala kyrkcentrum

Anders Emtell

Vaksala församling

Musiker

Mer om Anders Emtell

Kantor, Årstakyrkan

Viktoria Klint

Vaksala församling

Musiker, Vaksala församling / Salabackedistriktet

Mer om Viktoria Klint

Musiker i Salabackekyrkan

Arvid Nerdal

Vaksala församling

Musiker

Mer om Arvid Nerdal

Körledare, Salabackekyrkan

Inga Ryman

Vaksala församling

Musiker

Mer om Inga Ryman

Kantor, Vaksala Kyrkcentrum

Mats Åkerlund

Vaksala församling

Musiker

Mer om Mats Åkerlund

Kantor

Pedagoger

Heléne Arnell

Vaksala församling

Pedagoger

Mer om Heléne Arnell

Församlingspedagog inom Barn och familj, Årstakyrkan

Josefine Lind

Vaksala församling

Pedagoger

Mer om Josefine Lind

Förskollärare i Årstakyrkan

Beatrice Stockhaus

Vaksala församling

Pedagoger

Mer om Beatrice Stockhaus

Församlingspedagog, samordnare för barn- och familjeverksamheten. Kontaktperson Årsta 46. Årstakyrkan

Markus Toorell

Vaksala församling

Pedagoger

Mer om Markus Toorell

Församlingspedagog, kontaktperson Årsta 46, Årstakyrkan

Elin Zetterquist

Vaksala församling

Pedagoger

Mer om Elin Zetterquist

Församlingspedagog, samordnare för ungdom, Salabackekyrkan

Präster

Andreas Brand

Vaksala församling

Präster

Mer om Andreas Brand

Präst, ungdomspräst, Salabackekyrkan

Ami Dahlblom

Vaksala församling

Präster

Mer om Ami Dahlblom

Präst, Gränbystaden

Andreas Decker

Vaksala församling

Präster

Mer om Andreas Decker

Präst, Årstakyrkan

Andreas Holm

Vaksala församling

Präster

Mer om Andreas Holm

Präst, distriktsansvarig arbetsledare i Gränby/Vaksaladistriktet, Vaksala Kyrkcentrum

Lovisa Möller

Vaksala församling

Församlingsherde, Präster

Mer om Lovisa Möller

Församlingsherde, Vaksala församling, Vaksala kyrkcentrum samt Gamla Uppsala församling

Vaktmästare

Fredrik Melin

Vaksala församling

Vaktmästare

Mer om Fredrik Melin

Vaktmästare, Vaksala kyrka och Vaksala kyrkcentrum

Nico Psilander

Vaksala församling

Vaktmästare

Mer om Nico Psilander

Vaktmästare, Salabackekyrkan. Distriktansvarig. Samordnare vaktmästeriet

Eva Setterlöf

Vaksala församling

Vaktmästare

Mer om Eva Setterlöf

Vaktmästare, Årstakyrkan

Eva Sundman

Vaksala församling

Vaktmästare

Mer om Eva Sundman

Vaktmästare, Vaksala kyrkcentrum

Kalle Widell

Vaksala församling

Vaksala församling / Salabackedistriktet, Vaktmästare

Mer om Kalle Widell

Vaktmästare i Salabackekyrkan