Personal i Vaksala församling

Vaksala kyrka och kyrkcentrum, Salabackekyrkan och Årstakyrkan.

Vaksala församling

Vaksala kyrkcentrum
Vaksala kyrkväg 2
754 45 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
vaksala.forsamling@svenskakyrkan.se