Foto: Henrik Viberg

Personal i Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Kyrkoherde Uppsala pastorat

Annica Anderbrant

Uppsala domkyrkoförsamling

Lars Åstrand

Uppsala domkyrkoförsamling

Mer om Lars Åstrand

Domkyrkokaplan, bitr kyrkoherde

Församlingsherde

Jonas Lindberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Chefssekreterare

Monica Reinholtz

Uppsala domkyrkoförsamling

Mer om Monica Reinholtz

Chefssekreterare, Uppsala domkyrkoförsamling

Administration

Kerstin Nilsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Administration

Mer om Kerstin Nilsson

Assistent, Församlingskansliet

Diakoni

Ulrika Björk

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Ulrika Björk

Ungdomsdiakon

Ingemar Hällqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Ingemar Hällqvist

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Karin Månsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Karin Månsson

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Gunilla Risberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Gunilla Risberg

Diakon, S:t Pers kyrka

Catharina Stenlund

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Catharina Stenlund

Diakon

Harriet Sundström

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Harriet Sundström

Enhetschef för diakoni

Förskolor

Buchra Aldakak

Uppsala domkyrkoförsamling

Barnskötare, Förskolor

Mer om Buchra Aldakak

Barnskötare, Kyrkklockans förskola

Britt-Marie Andersson

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Britt-Marie Andersson

Förskollärare, Vildrosens förskola

Kristina Danielsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Förskolor

Mer om Kristina Danielsson

Förskollärare, Prästgårdens förskola

Christina Ekdahl

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Christina Ekdahl

Förskollärare, Kyrkklockan, arbetshandledare

Caroline Enqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Förskolor

Mer om Caroline Enqvist

Förskollärare, Kyrkklockans förskola

Lotta Eriksson

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Förskolor, Pedagoger

Mer om Lotta Eriksson

Barnskötare, Solrosens förskola, Vindhemskyrka

Maria Eriksson

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Maria Eriksson

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Mia Fallman

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Mia Fallman

Barnskötare, Vildrosens förskola

Anna Fyhrlund Hultberg

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Anna Fyhrlund Hultberg

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Erida Gevorgyan

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Erida Gevorgyan

Barnskötare, Prästgården

Elenor Holmstam

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Elenor Holmstam

Barnskötare, Prästgården

Josefin Klintefelt

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor, Rektor för förskolan

Mer om Josefin Klintefelt

Skolchef och rektor för heltidsförskolorna

Ann-Louise Larsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Ann-Louise Larsson

Barnskötare, Kyrkklockans förskola

Kristina Leidstedt

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Förskolor

Mer om Kristina Leidstedt

Förskollärare, Kyrkklockan

Jessica Leino

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Jessica Leino

Förskollärare, Vildrosens fösrkola

Christine Lindén

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Christine Lindén

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Miriam Lorner

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Miriam Lorner

Barnskötare, Kyrkklockans förskollärare. Tjl 30 %

Gunilla Lydin

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Gunilla Lydin

Förskollärare, Vildrosens förskola

Emma Rosvall

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Emma Rosvall

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Shagoul Tahir

Uppsala domkyrkoförsamling

Barnskötare, Förskolor

Mer om Shagoul Tahir

Barnskötare, Kyrkklockans förskola

Carin Telning

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Carin Telning

Barnskötare, Vildrosens förskola

Johanna Zeffer

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskolor

Mer om Johanna Zeffer

Förskollärare, Prästgården

Katedralkaféet

Jenny Engelmark

Uppsala domkyrkoförsamling

Katedralkaféet

Mer om Jenny Engelmark

Konditor

Daniel Norqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Katedralkaféet

Mer om Daniel Norqvist

Föreståndare Katedralkaféet

Konservatorer

Tanja Aronsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Tanja Aronsson

Textilkonservator, Uppsala domkyrka

Anna Ehn Lundgren

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Anna Ehn Lundgren

Ateljéföreståndare, textilkonservator, Uppsala domkyrka

Linda Kvarnström

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Linda Kvarnström

Glasmålerikonservator

Emma Newman

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Emma Newman

Glasmålningskonservator, Uppsala domkyrka

Amanda Sörhammar

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Amanda Sörhammar

Glasmålningskonservator, Uppsala domkyrka

Musiker

Ulric Andersson

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Ulric Andersson

Domkyrkoorganist

Helena Andersson-Bromander

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Helena Andersson-Bromander

vik. ungdomsmusiker

Andrew Canning

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Andrew Canning

Organist, Uppsala domkyrka

Antonietta Cannizzaro

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Antonietta Cannizzaro

Körassistent och musikolog

Yu-Hsin Chuang

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Yu-Hsin Chuang

vik. kantor S:t Pers kyrka

Anders Dillmar

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Anders Dillmar

Kantor

Milke Falck

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Milke Falck

Bitr. domkyrkoorganist

Margareta Raab

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Margareta Raab

Körledare, Uppsala domkyrka

Linnéa Sjöberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Linnéa Sjöberg

Musiker, S:t Pers kyrka

Pedagoger

Lill Andersen

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Lill Andersen

Pedagog

Catrin Anlér Blomberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Fritidsledare, Pedagoger

Mer om Catrin Anlér Blomberg

Fritidsledare, Café Genomfarten

Susanne Cederlöf

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Susanne Cederlöf

Enhetschef för barn, ungdom och familj, pedagog

Lovisa Eriksson

Uppsala domkyrkoförsamling

Fritidsledare, Pedagoger

Mer om Lovisa Eriksson

Fritidsledare, Café Genomfarten

Roshi Hoosman-Rad

Uppsala domkyrkoförsamling

Föreståndare, Pedagoger

Mer om Roshi Hoosman-Rad

Föreståndare, Café Genomfarten

Charlotta Ingerholt

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Charlotta Ingerholt

Pedagog, gymnasieteolog, Uppsala domkyrka

Patrik Nilsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Fritidsledare, Pedagoger

Mer om Patrik Nilsson

Fritidsledare, Café Genomfarten

Katarina Nyman

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Katarina Nyman

Pedagog

Tina Pederson

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Tina Pederson

Församlingspedagog, gymnasieteolog

Annika Sandström

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Annika Sandström

Församlingspedagog

Linnéa Skog

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Linnéa Skog

Pedagog i Öppna förskolan

Catrin Törnqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Fritidsledare, Pedagoger

Mer om Catrin Törnqvist

Fritidsledare, Café Genomfarten

Präster

Oskar Arngården

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Oskar Arngården

Komminister, Sjukhuskyrkan vid akademiska sjukhuset i Uppsala

Hans Carlsten

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Hans Carlsten

Präst i Almtunakyrkan, enhetschef för stadsdelskyrkorna

Kerstin Dillmar

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Kerstin Dillmar

Präst, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sam Douhan

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Sam Douhan

Bitr. domkyrkokaplan, enhetschef för Domkyrkomusiken

Jonas Lindberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingsherde, Präster

Mer om Jonas Lindberg

Församlingsherde, Uppsala domkyrkoförsamling

Tin Mörk

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Tin Mörk

Komminister, S:t Pers kyrka

Sigrid Ribbenson

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Sigrid Ribbenson

Präst, Vindhemskyrkan

Gudrun Rosén

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Gudrun Rosén

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, enhetschef för Sjukhuskyrkan

Hanna Wejryd

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Hanna Wejryd

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kristin Windolf

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Kristin Windolf

Domkyrkokomminister

Lars Åstrand

Uppsala domkyrkoförsamling

Kyrkoherde, Präster

Mer om Lars Åstrand

Domkyrkokaplan, bitr kyrkoherde

Vaktmästare

Robin Dannells

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Robin Dannells

Vaktmästare, S.t Pers kyrka

Uppsala domkyrkas vaktmästeri

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Uppsala domkyrkas vaktmästeri

Uppsala domkyrka

Oscar Hahne

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Oscar Hahne

Domkyrkoklockare, Uppsala domkyrka, enhetschef för Domkyrkoenheten

Marianne Jonsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Marianne Jonsson

Vaktmästare, Uppsala domkyrka

Adam Lewerin

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Adam Lewerin

Domkyrkovaktmästare, Uppsala domkyrka

Ana-Maria Lòpez Bastias

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Ana-Maria Lòpez Bastias

Vaktmästare, Almtunakyrkan

Jens Persson

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Jens Persson

Vaktmästare, Uppsala domkyrka

Benil Steimer

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Benil Steimer

Vaktmästare, Vindhemskyrkan S:ta Birgitta

Visnings- och butikspersonal

Helena Bergqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Helena Bergqvist

Butiksbiträde, Katedralbutiken

Annika Franzon

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Annika Franzon

Informationsassistent, Uppsala domkyrka, visningsansvarig

Johan Persson

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Johan Persson

Butiksföreståndare, Katedralbutiken

Boka visning

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Boka visning

Bokningsförfrågningar, Uppsala domkyrka