Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal i Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Kyrkoherde Uppsala pastorat

Annica Anderbrant

Uppsala domkyrkoförsamling

Växel: 018-430 35 00

Församlingsherde

Lars Åstrand

Uppsala domkyrkoförsamling

Direkt: 018-430 36 15

Växel: 018-430 35 00

Chefssekreterare

Monica Reinholtz

Uppsala domkyrkoförsamling

Direkt: 018-430 36 00

Mer om Monica Reinholtz…

Chefssekreterare, Uppsala domkyrkoförsamling

Administration

Anders Hallén

Direkt: 018-430 36 17

Växel: 018-430 35 00

Mer om Anders Hallén…

Assistent

Hjördis Lundmark

Direkt: 018-430 38 08

Växel: 018-430 35 00

Mer om Hjördis Lundmark…

Assistent

Johan Nilsson

Direkt: 018-430 36 05

Växel: 018-430 35 00

Mer om Johan Nilsson…

Kommunikatör, Uppsala domkyrka

Kerstin Nilsson

Direkt: 018-430 36 02

Växel: 018-430 35 00

Mer om Kerstin Nilsson…

Assistent, Församlingskansliet

Monica Reinholtz

Direkt: 018-430 36 00

Växel: 018-430 35 00

Mer om Monica Reinholtz…

Chefssekreterare, Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Ulrika Björk

Direkt: 018-430 36 58

Växel: 018-430 35 00

Mer om Ulrika Björk…

Ungdomsdiakon

Tove Gullstrand

Direkt: 018-430 36 74

Växel: 018-611 34 90

Mer om Tove Gullstrand…

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ingemar Hällqvist

Direkt: 018-430 36 67

Växel: 018-611 34 90

Mer om Ingemar Hällqvist…

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Gunilla Risberg

Direkt: 018-430 36 34

Växel: 018-430 35 00

Mer om Gunilla Risberg…

Diakon, S:t Pers kyrka

Torbjörn Semb

Direkt: 018-430 36 62

Växel: 018-430 35 00

Mer om Torbjörn Semb…

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Marie Strandgren

Direkt: 018-430 38 06

Växel: 018-430 35 00

Mer om Marie Strandgren…

Diakonisamordnare, Diakonins hus

Harriet Sundström

Direkt: 018-430 36 06

Växel: 018-430 35 00

Mer om Harriet Sundström…

Enhetschef för diakoni och sjukhuskyrka

Konservatorer

Anna Ehn Lundgren

Direkt: 018-430 36 27

Växel: 018-430 35 00

Mer om Anna Ehn Lundgren…

Textilkonservator, Uppsala domkyrka

Linda Kvarnström

Direkt: 018-430 38 77

Växel: 018-430 35 00

Mer om Linda Kvarnström …

Glasmålerikonservator

Musiker

Ulric Andersson

Direkt: 018-430 36 54

Växel: 018-430 35 00

Mer om Ulric Andersson…

Domkyrkoorganist, Enhetschef för musikerna

Nils Byrén

Direkt: 018-430 36 56

Mer om Nils Byrén…

Körassistent och projektsamordnare

Andrew Canning

Direkt: 018-430 36 11

Växel: 018-430 35 00

Mer om Andrew Canning…

Organist, Uppsala domkyrka

Antonietta Cannizzaro

Direkt: 018-430 38 88

Växel: 018-430 35 00

Mer om Antonietta Cannizzaro…

Körassistent och musikolog

Niclas Dahl

Direkt: 018-430 36 47

Växel: 018-430 35 00

Mer om Niclas Dahl…

Ungdomsmusiker, S:t Pers kyrka

Anders Dillmar

Direkt: 018-430 36 09

Växel: 018-430 35 00

Fax: 018-12 09 18

Mer om Anders Dillmar…

Organist, Uppsala domkyrka

Milke Falck

Direkt: 018-430 36 08

Växel: 018-430 35 00

Mer om Milke Falck…

Bitr. domkyrkoorganist

Margareta Raab

Direkt: 018-430 36 10

Växel: 018-430 35 00

Mer om Margareta Raab…

Körledare, Uppsala domkyrka

Linnéa Sjöberg

Direkt: 018-430 36 46

Växel: 018-430 35 00

Mer om Linnéa Sjöberg…

Musiker, S:t Pers kyrka

Pedagoger

Britt-Marie Andersson

Direkt: 018-430 36 45

SMS: 076-800 01 92

Växel: 018-430 35 00

Mer om Britt-Marie Andersson…

Pedagog, Vindhemskyrkan

Ann-Charlotte Bergel

Direkt: 018-430 36 43

Växel: 018-430 35 00

Mer om Ann-Charlotte Bergel…

Pedagog, Vindhemskyrkan

Annelie Björkstrand

Direkt: 018-430 38 40

Växel: 018-430 35 00

Mer om Annelie Björkstrand…

Barnskötare

Susanne Cederlöf

Direkt: 018-430 36 64

Växel: 018-430 35 00

Mer om Susanne Cederlöf…

Enhetschef för barn, ungdom och familj

Christina Ekdahl

Direkt: 018-430 38 40

Växel: 018-430 35 00

Mer om Christina Ekdahl…

Förskollärare, Gottsunda

Maria Eriksson

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Maria Eriksson…

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Monica Farina

Direkt: 018-430 37 20

Växel: 018-430 35 00

Mer om Monica Farina…

Förskollärare, Almtunakyrkan

Anna Fyhrlund Hultberg

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Anna Fyhrlund Hultberg…

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Erida Gevorgyan

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Erida Gevorgyan…

Barnskötare, Prästgården

Charlotta Ingerholt

Direkt: 018-430 36 65

Växel: 018-430 35 00

Mer om Charlotta Ingerholt…

Pedagog, gymnasieteolog, Vindhemskyrkan

Josefin Klintefelt

Direkt: 018-430 36 72

Växel: 018-430 35 00

Mer om Josefin Klintefelt…

Förskollärare

Gunnel Källström

Direkt: 018-430 36 72

Växel: 018-430 35 00

Mer om Gunnel Källström…

Förskollärare, Almtunakyrkan

Ann-Louise Larsson

Direkt: 018-430 38 39

Växel: 018-430 35 00

Mer om Ann-Louise Larsson…

Barnskötare, Gottsunda

Christine Lindén

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Christine Lindén…

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Miriam Lorner

Direkt: 018-430 38 39

Växel: 018-430 35 00

Mer om Miriam Lorner…

Barnskötare Kyrkklockan, Gottsunda

Olivia Lundegårdh

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Olivia Lundegårdh…

vik. barnskötare, Solrosens förskola

Tina Pederson

Direkt: 018-430 37 80

Växel: 018-430 35

Mer om Tina Pederson…

Församlingspedagog, gymnasieteolog

Emma Rosvall

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Emma Rosvall…

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Annika Sandström

Direkt: 018-430 36 42

Växel: 018-430 35 00

Mer om Annika Sandström…

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Kerstin Stenberg Rudqvist

Direkt: 018-430 38 39

Växel: 018-430 35 00

Mer om Kerstin Stenberg Rudqvist…

Barnskötare, Gottsunda

Carin Telning

Direkt: 018-430 37 20

Växel: 018-430-35 00

Mer om Carin Telning…

Barnskötare, Almtunakyrkan

Jannica Urdén

Direkt: 018-430 37 20

Växel: 018-430 35 00

Mer om Jannica Urdén…

Förskollärare

Christina Wallenqvist Skogum

Direkt: 018-430 36 60

Växel: 018-430 35 00

Mer om Christina Wallenqvist Skogum…

Förskolechef, Förskolorna i Svenska kyrkan i Uppsala

Präster

Maria Aas Åhlén

Direkt: 018-430 36 36

Mer om Maria Aas Åhlén…

Komminister, Sankt Pers kyrka

Annica Anderbrant

Växel: 018-430 35 00

Mer om Annica Anderbrant…

Kyrkoherde, Uppsala pastorat

Hans Carlsten

Direkt: 018-430 36 40

Mer om Hans Carlsten…

Präst i Almtunakyrkan.

Kerstin Dillmar

Direkt: 018-430 36 70

Växel: 018-611 34 90

Mer om Kerstin Dillmar…

Präst, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sam Douhan

Direkt: 018-430 36 31

Växel: 018-340 35 00

Mer om Sam Douhan…

Bitr. domkyrkokaplan

Magdalena Fredman

Direkt: 018 430 36 33

Växel: 018 430 35 00

Mer om Magdalena Fredman…

Komminister, Vindhemskyrkan

Jonas Lindberg

Direkt: 018-430 36 04

Växel: 018-430 35 00

Mer om Jonas Lindberg…

Komminister, Uppsala domkyrka

Gudrun Rosén

Direkt: 018-430 36 69

Växel: 018-611 34 90

Mer om Gudrun Rosén…

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Emma Tribell

Direkt: 018-430 36 99

Växel: 018-430 35 00

Hanna Wejryd

Direkt: 018-430 36 37

Växel: 018-430 35 00

Mer om Hanna Wejryd…

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kristin Windolf Granberg

Direkt: 018-430 37 66

Växel: 018-430 35 00

Mer om Kristin Windolf Granberg…

Domkyrkokomminister

Lars Åstrand

Direkt: 018-430 36 15

Växel: 018-430 35 00

Mer om Lars Åstrand…

Domkyrkokaplan, Församlingsherde Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Uppsala domkyrkas vaktmästeri

Direkt: 018-430 36 18

Växel: 018-430 35 00

Mer om Uppsala domkyrkas vaktmästeri…

Uppsala domkyrka

Oscar Hahne

Direkt: 018-430 36 22

Växel: 018-430 35 00

Mer om Oscar Hahne…

Domkyrkoklockare, Uppsala domkyrka

Margaretha Larsson

Direkt: 018-430 36 53

Växel: 018-430 35 00

Mer om Margaretha Larsson…

Vaktmästare, Vindhemskyrkan

Ana-Maria Lòpez Bastias

Direkt: 018- 430 36 59

Växel: 018-430 35 00

Mer om Ana-Maria Lòpez Bastias…

Vaktmästare, Almtunakyrkan

Rickard Pettersson

Direkt: 018-430 36 20

Växel: 018-430 35 00

Mer om Rickard Pettersson…

Vaktmästare, S.t Pers kyrka

Visnings- och butikspersonal

Annika Franzon

Direkt: 018-430 36 16

Växel: 018-430 35 00

Mer om Annika Franzon…

Informationsassistent, Uppsala domkyrka, visningsansvarig

Britt Isaksson

Direkt: 018-430 36 39

Växel: 018-430 35 00

Mer om Britt Isaksson…

Katedralbutiken

Susanne Lomander

Direkt: 018-430 36 13

Växel: 018-430 35 00

Mer om Susanne Lomander…

Butiksföreståndare, Katedralbutiken

Boka visning

Mer om Boka visning…

Bokningsförfrågningar, Uppsala domkyrka