Foto: Henrik Viberg

Personal i Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

    Församlingsherde (vakant)

  • Jonas Lindberg

    Uppsala domkyrkoförsamling

    Mer om Jonas Lindberg

    Agerar tillförordnad församlingsherde till dess att tjänsten är tillsatt.