Meny

Personal i Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, Sankt Pers kyrka och Vindhemskyrkan.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
Telefon 018-430 35 00 (växel)
E-post

Kyrkoherde Uppsala pastorat

Annica Anderbrant

Uppsala domkyrkoförsamling

Lars Åstrand

Uppsala domkyrkoförsamling

Mer om Lars Åstrand

Domkyrkokaplan, bitr kyrkoherde

Församlingsherde

Jonas Lindberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Chefssekreterare

Monica Reinholtz

Uppsala domkyrkoförsamling

Mer om Monica Reinholtz

Chefssekreterare, Uppsala domkyrkoförsamling

Administration

Kerstin Nilsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Administration

Mer om Kerstin Nilsson

Assistent, Församlingskansliet

Diakoni

Ulrika Björk

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Ulrika Björk

Ungdomsdiakon

Ingemar Hällqvist

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Ingemar Hällqvist

Diakon, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Gunilla Risberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Gunilla Risberg

Diakon, S:t Pers kyrka

Harriet Sundström

Uppsala domkyrkoförsamling

Diakoni

Mer om Harriet Sundström

Enhetschef för diakoni

Förskolor

Lotta Eriksson

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Förskolor, Pedagoger

Mer om Lotta Eriksson

Barnskötare, Solrosens förskola, Vindhemskyrka

Maria Eriksson

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Maria Eriksson

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Anna Fyhrlund Hultberg

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Anna Fyhrlund Hultberg

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Christine Lindén

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Christine Lindén

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Emma Rosvall

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Emma Rosvall

Förskollärare Solrosen, Vindhemskyrkan

Annika Sandström

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Förskolor, Personal, Solrosen

Mer om Annika Sandström

Förskollärare, Vindhemskyrkan

Konservatorer

Tanja Aronsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Tanja Aronsson

Textilkonservator, Uppsala domkyrka

Anna Ehn Lundgren

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Anna Ehn Lundgren

Ateljéföreståndare, textilkonservator, Uppsala domkyrka

Linda Kvarnström

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Linda Kvarnström

Glasmålerikonservator

Emma Newman

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Emma Newman

Glasmålningskonservator, Uppsala domkyrka

Amanda Sörhammar

Uppsala domkyrkoförsamling

Konservatorer

Mer om Amanda Sörhammar

Glasmålningskonservator, Uppsala domkyrka

Musiker

Ulric Andersson

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Ulric Andersson

Domkyrkoorganist, Enhetschef för musikerna

Andrew Canning

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Andrew Canning

Organist, Uppsala domkyrka

Antonietta Cannizzaro

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Antonietta Cannizzaro

Körassistent och musikolog

Niclas Dahl

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Niclas Dahl

Ungdomsmusiker, S:t Pers kyrka

Anders Dillmar

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Anders Dillmar

Organist, Vindhemskyrkan

Milke Falck

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Milke Falck

Bitr. domkyrkoorganist

Margareta Raab

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Margareta Raab

Körledare, Uppsala domkyrka

Linnéa Sjöberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Musiker

Mer om Linnéa Sjöberg

Musiker, S:t Pers kyrka

Pedagoger

Britt-Marie Andersson

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Britt-Marie Andersson

Pedagog, Vindhemskyrkan

Ann-Charlotte Bergel

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Arbetshandledare , Pedagoger

Mer om Ann-Charlotte Bergel

Pedagog, Vindhemskyrkan

Susanne Cederlöf

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Susanne Cederlöf

Enhetschef för barn, ungdom och familj

Christina Ekdahl

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Arbetshandledare , Förskollärare, Pedagoger, Personal, Kyrkklockan

Mer om Christina Ekdahl

Förskollärare, Gottsunda

Mia Fallman

Uppsala domkyrkoförsamling

Barnskötare, Pedagoger

Mer om Mia Fallman

Barnskötare, Vildrosen

Erida Gevorgyan

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Pedagoger, Vik barnskötare

Mer om Erida Gevorgyan

Barnskötare, Prästgården

Elenor Holmstam

Uppsala domkyrkoförsamling

Barnskötare, Pedagoger

Mer om Elenor Holmstam

Barnskötare, Prästgården

Charlotta Ingerholt

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Charlotta Ingerholt

Pedagog, gymnasieteolog, Vindhemskyrkan

Josefin Klintefelt

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger, Rektor för förskolan

Mer om Josefin Klintefelt

Rektor

Gunnel Källström

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskollärare, Pedagoger

Mer om Gunnel Källström

Förskollärare, Almtunakyrkan

Ann-Louise Larsson

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Pedagoger, Personal, Kyrkklockan

Mer om Ann-Louise Larsson

Barnskötare, Gottsunda

Jessica Leino

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Pedagoger

Mer om Jessica Leino

Förskollärare, Vildrosen

Miriam Lorner

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Pedagoger, Personal, Kyrkklockan

Mer om Miriam Lorner

Barnskötare Kyrkklockan, Gottsunda

Olivia Lundegårdh

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Olivia Lundegårdh

vik. barnskötare, Solrosens förskola

Gunilla Lydin

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Pedagoger

Mer om Gunilla Lydin

Förskollärare, Vildrosen

Eva-Lena Näsholm

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Pedagoger

Mer om Eva-Lena Näsholm

Förskollärare, Solrosen

Tina Pederson

Uppsala domkyrkoförsamling

Pedagoger

Mer om Tina Pederson

Församlingspedagog, gymnasieteolog

Kerstin Stenberg Rudqvist

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Pedagoger, Personal, Kyrkklockan

Mer om Kerstin Stenberg Rudqvist

Barnskötare, Gottsunda

Shagoul Tahir

Uppsala domkyrkoförsamling

Barnskötare, Pedagoger

Mer om Shagoul Tahir

Barnskötare, Kyrkklockan

Carin Telning

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Barnskötare, Pedagoger, Personal, Vildrosen

Mer om Carin Telning

Barnskötare, Almtunakyrkan

Christina Wallenqvist Skogum

Uppsala domkyrkoförsamling, Våra förskolor

Förskolechef, Pedagoger

Mer om Christina Wallenqvist Skogum

Förskolechef, Förskolorna i Svenska kyrkan i Uppsala

Johanna Zeffer

Uppsala domkyrkoförsamling

Förskollärare, Pedagoger

Mer om Johanna Zeffer

Förskollärare, Prästgården

Präster

Maria Aas Åhlén

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Maria Aas Åhlén

Komminister, Sankt Pers kyrka

Hans Carlsten

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Hans Carlsten

Präst i Almtunakyrkan.

Kerstin Dillmar

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Kerstin Dillmar

Präst, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sam Douhan

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Sam Douhan

Bitr. domkyrkokaplan

Magdalena Fredman

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Magdalena Fredman

Komminister, Vindhemskyrkan

Jonas Lindberg

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingsherde, Präster

Mer om Jonas Lindberg

Församlingsherde, Uppsala domkyrkoförsamling

Gudrun Rosén

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Gudrun Rosén

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Hanna Wejryd

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Hanna Wejryd

Komminister, Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kristin Windolf

Uppsala domkyrkoförsamling

Präster

Mer om Kristin Windolf

Domkyrkokomminister

Lars Åstrand

Uppsala domkyrkoförsamling

Kyrkoherde, Präster

Mer om Lars Åstrand

Domkyrkokaplan, bitr kyrkoherde

Vaktmästare

Robin Dannells

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Robin Dannells

Vaktmästare, S.t Pers kyrka

Uppsala domkyrkas vaktmästeri

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Uppsala domkyrkas vaktmästeri

Uppsala domkyrka

Oscar Hahne

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Oscar Hahne

Domkyrkoklockare, Uppsala domkyrka

Marianne Jonsson

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Marianne Jonsson

Vaktmästare, Uppsala domkyrka

Christoffer Lindeborg

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Christoffer Lindeborg

Vaktmästare, Uppsala domkyrka

Ana-Maria Lòpez Bastias

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Ana-Maria Lòpez Bastias

Vaktmästare, Almtunakyrkan

Jens Persson

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Jens Persson

Vaktmästare, Uppsala domkyrka

Benil Steimer

Uppsala domkyrkoförsamling

Vaktmästare

Mer om Benil Steimer

Vaktmästare, Vindhemskyrkan S:ta Birgitta

Visnings- och butikspersonal

Annika Franzon

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Annika Franzon

Informationsassistent, Uppsala domkyrka, visningsansvarig

Britt Isaksson

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Britt Isaksson

Katedralbutiken

Johan Persson

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Johan Persson

Butiksföreståndare, Katedralbutiken

Boka visning

Uppsala domkyrkoförsamling

Visnings- och butikspersonal

Mer om Boka visning

Bokningsförfrågningar, Uppsala domkyrka